You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi 2015 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2017 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2018 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi  Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız (pdf) (Revize_Sürüm 3.0)

Yozgat Bozok Üniversitesi  Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız (pdf) (Sürüm 3.1)

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı : Sürüm 3.0 Hakkında Sunuma ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporuna ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 Kurumsal İzleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız

Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanmasına ilişkin Süreç Yönetimi Kitabı için tıklayınız