You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rektörlük İdari Birimler Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

(0354) 242 10 66 Dahili:1045

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (2. Kat) Çocuk Cerrahisi Polikliniği

(0354) 212 70 60 Dahili:3374

e-posta:bozokgokaek@yobu.edu.tr