You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kurul, resmi tatil gününe gelmedikçe her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günleri 14:00-16:30 saatleri arasında toplanacaktır. Resmi tatil günü söz konusu olursa veya toplantı tarihinde değişiklik olursa toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır. Toplantıdan 7 (yedi) iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar teslim edilen dosyalar başvuru tarihi sırasına göre etik kurul toplantı gündemine alınacaktır.

Girişimsel olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurusu yapılan ilk 20 dosya ilk toplantı gündeminde görüşülecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere kabul edilecektir.

Başvuru dosyalarının toplantı gündemine alınabilmesi için; Başvuru dosyanızın uygun forma göre hazırlandıktan sonra çıktı almadan word halini maile göndermeniz ve uygunluk oluru aldıktan sonra başvuru formunuzun world hali, dosyanızın ıslak imzalı halinin PDF formu, 3 adet ilgili makale pdf ve ücret dekontunuzun taranıp (bozokgokaek@yobu.edu.tr) adresine mail konusuna çalışmanın sorumlu araştırmacısı ve başlığı yazılarak gönderilmelidir.

Mail ile yapılan başvuru sonrası ıslak imzalı başvuru dosyasının tek nüsha halinde hazırlanarak başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte,  ilk başvuru dosyası ve ilgili tüm evraklar yeşil kapaklı naylon dosya içinde 08:30-12:00,13:30-16:00 saatleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (2. Kat) Çocuk Cerrahisi Polikliniği’nde “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Başvuru Formu” ve ekleri sorumlu/yardımcı araştırmacı tarafından Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmelidir.

Düzeltme istenen başvurular da yeniden dosya hazırlamak gerekmemekte olup, sadece düzeltme istenen ilgili form yeniden düzenlenerek ve düzeltme istenen evraklar şeffaf dosya ile etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

BANKA BİLGİLERİ

Halkbankası Yozgat Şubesi

Şube Kodu:785

Hesap No: 06000002

IBAN: TR59 0001 2009 7850 0006 0000 02

Alıcı Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Açıklama kısmına "T.C Kimlik numarası ile Etik kurul dosya ücreti" diye yazılmalıdır.

ÜCRETLENDİRME

1.Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde çalışanlar için;

   a)Yüksek lisans, lisans, önlisans, tıpta uzmanlık lisans tez çalışmaları için ücretsiz,

   b)Diğer çalışmalar için 100 TL

 2.Yozgat Bozok Üniversitesi dışında ki tüm başvurular için 500 TL

05.08.2024-31.08.2024 (Ağustos ayı) tarihleri arasında ''Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'' toplantısı yapılmayacağından başvuru dosyası alınmayacaktır.

ETİK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ
SON EVRAK TESLİM TARİHİ TOPLANTI TARİHLERİ GÜN
29.04.2024 08.05.2024 Çarşamba
13.05.2024 22.05.2024 Çarşamba
27.05.2024 05.06.2024 Çarşamba
24.06.2024 03.07.2024 Çarşamba
08.07.2024 17.07.2024 Çarşamba
02.08.2024 04.09.2024 Çarşamba
09.09.2024 18.09.2024 Çarşamba
23.09.2024 02.10.2024 Çarşamba
07.10.2024 16.10.2024 Çarşamba
25.10.2024 06.11.2024 Çarşamba
11.11.2024 20.11.2024 Çarşamba
25.11.2024 04.12.2024 Çarşamba
09.12.2024 18.12.2024 Çarşamba