You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KURS EĞİTMENİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sayın öğretim elemanımız,

BOSUYAM kapsamında vereceğiniz kursta size yol göstermesi amacıyla aşağıdaki işlem basamakları hazırlanmıştır. Bu basamakları izlemeniz kurs sürecinin sağlıklı işlemesini kolaylaştıracaktır. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

KURS ÖNCESİ İŞLEMLER:

-Vereceğiniz kursun günlük ders planını hazırlayınız. Ders planında haftanın hangi günü, hangi saatler arasında, hangi amacı gerçekleştirmek için ders işleyeceğinizi, bu amaca ulaşmak için hangi bilgileri-örnekleri öğrenciye vereceğinizi, yapacağınız etkinlikleri, amaca ulaşma durumunuzu belirlemek için soracağınız soruları-vereceğiniz ödevleri sıralayınız.

-Kurs kapsamında kullanacağınız kaynakların listesini, gereksinim duyarlarsa öğrencilerinizle paylaşmak üzere hazırlayınız.

-Öğrencilerle ders öncesi görüşmenizin yararlı olacağını düşünüyorsanız BOSUYAM’dan kursiyerlerin iletişim adreslerini alınız. (Öğrencilerin düzeylerini öğrenmek, dersle ilgili beklentilerini belirlemek ve ders izlencenizi bu bilgilere göre düzenlemek isteyebilirsiniz.)

-Dersinizi uzaktan eğitim kapsamında teknolojik araçlarla işleyeceksiniz, araçlarınızın sorunsuz çalıştığından emin olunuz.

KURS SIRASINDA:

-Kurs öncesinde belirlediğiniz izlenceye uymanız beklenmektedir. Unutmayınız ki kurs izlenceniz bağlı bulunduğunuz fakültenin BOSUYAM Koordinasyon Grubu, BOSUYAM yönetim kurulu ve Rektörlük Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

-Öğrencilerle aktif iletişim kurmaya, öğrencileri derse dahil etmeye, soru sormaya-yanıt almaya, onların örnek vermesini sağlamaya özen gösteriniz. Öğrenciler derse aktif katılım gösterdikleri oranda kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir.

-Düzenli olarak yoklamaları almaya dikkat ediniz.

-Kursunuzun bitmesine 2 hafta kala BOSUYAM Memnuniyet Anketi’nin öğrenciler tarafından doldurulması gerektiğini hatırlatınız. (http://www.bozok.edu.tr/bosuyam/sayfa/ogrenci-memnuniyet-anketi,tr-1733.aspx)

KURS SONRASINDA:

-Ders sırasında verdiğiniz ödevlerin ve sınavların sonuçları ile devamsızlık durumlarını göz önünde bulundurarak oluşturduğunuz “Başarılı Kursiyer Listesi” ni BOSUYAM’a bildiriniz.

-Yoklama listelerini kurs bitiminde BOSUYAM’a teslim ediniz.