You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Meslek Yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. Ön lisans, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 3). Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler “tekniker” sosyal bölümlerden mezun olan öğrenciler ise “meslek elemanı” unvanı kazanır.

Yozgat Meslek Yüksekokulu 1976 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan YAY-KUR’a bağlı olarak açılan okulumuz, İlk olarak Özel İdare Binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu tarihte diğer Yüksek Öğrenim müesseselerinde olduğu gibi ön kayıtla öğrenci almış, daha sonraki yıllarda kapatılan Meslek Yüksekokullarından nakledilen öğrencileri de bünyesine alarak 1978 yılı sonuna kadar eğitim-öğretimine devam etmiştir. 1979-1980 eğitim-öğretim yılında kapatılarak faaliyetine son verilen ve 1981-1982 eğitim-öğretim yılında 1. Sınıfa yeniden öğrenci alarak “Meslek Yüksekokulu” adı ile tekrar açılmıştır.

1981-1982 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, İşletme, Muhasebe ve Makine Bölümleri açılmış, toplam 90 öğrenci kaydedilmiştir. Bu yıllarda kadrolu bir öğretim görevlisi, iki memur ve üç personeli olan okulumuz, Ticaret Lisesi’nin 3. Katında geçici olarak eğitim-öğretim faaliyetini yapmıştır. 22 Temmuz 1982 tarihinden itibaren 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Üniversite bünyesine alınarak Kayseri Erciyes Üniversitesine bağlanan okulumuz, bu tarihten itibaren Öğretmen Yetiştirme Merkezi Binasının 2. Bloğuna taşınarak sürekli gelişme göstermiştir.

1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını veren okulumuz, 1984 yılı başında Yozgat çıkışında arsası alınan ve inşaatına başlanan okulumuz şimdiki ismi ile Bahçeşehir Mahallesi, Esentepe Mevkiindeki Prefabrik binalarında 1987 yılında eğitimine devam etmiştir. 1987-1988 eğitim – öğretim yılında öğrenci alımına başlayan Tarım Aletleri ve Makineleri programıyla birlikte okulumuz büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir.

1991 Yılında Gazi Üniversitesine bağlı Yozgat merkezde bulunan Gazi Meslek Yüksekokulu kapatılarak, buradaki Elektrik programı ve Halıcılık Programı Yozgat Meslek Yüksekokulbünyesine geçerek program sayısı 6’ya yükselmiştir. Yine aynı yıl İnşaat programı açılarak 6 olan program sayısı 7’ye ulaşarak gelişimini sürekli sürdürmüştür. Meslek Yüksekokulu bünyesinde artan program sayısı ve buna bağlı olarak öğrenci sayısı mevcut prefabrik binalara sığmayacak duruma gelince 1993 yıllarında şu andaki 3. Bina yapılmış, eğitim öğretim hedefleri daha da yükseltilmiştir.

Yozgat Meslek Yüksekokulu bünyesinde METEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi) projesi kapsamında 2002-2003 eğitim öğretim yılında itibaren Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak;   

Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)

Makine – Resim Konstrüksiyon Programı (İÖ)

Elektrik Programı (İÖ)

Endüstriyel Elektronik (İÖ)

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 

Programları açılmış ve bir sonraki yıl bu programların normal öğrenimleri açılarak, Bilgisayar programcılığı Hariç Diğerlerinin ikinci öğrenimlerine öğrenci alımları durdurulmuştur. 2003 yılında toplamda program sayısı 13 e yükselmiştir.

20 Temmuz 1982 gün ve Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Erciyes Üniversitesi’ne bağlanan Yüksekokulumuz 24 yıl sonra, 01 Mart 2006 tarihinde ise 4567 sayılı kanun ile kurulan Bozok Üniversitesi’ne devredilmiştir.

2009 – 2010 eğitim – öğretim yılında öğrenci alımlarına başlayan; Geleneksek El Sanatları, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı ve Tohumculuk programları ile meslek yüksekokulunda program sayısı 18 e yükselerek Meslek yüksekokulları arasında okulumuz önemli bir noktaya gelerek isminden sürekli söz ettirmiştir.

YÖK’ ün 27.04.2009 tarih ve 012232 sayılı yazısı ile Meslek Yüksekokullarında Bölüm ve Program adlarının 15.04.2009 tarihindeki Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiştir.  Alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarıca Yüksekokulumuzda Bölüm ve Program adları 2009-2010 eğitim öğretim yılından uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2009 – 2010 yılı itibariyle Meslek Yüksekokulunda 12 Bölüm 18’e yükselmiştir. Yeni bölüm ve program adları tablodaki gibi olmuştur. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İkinci Öğretim Programı, 2012-213 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Programı (NÖ-İÖ) ve 2014- 2015 eğitim öğretim yılında da İnşaat Teknolojisi İkinci Öğretim açılmıştır.

Bozok üniversitesinin 01.10.2015 tarih ve 10 sayılı senato kararı ve yükseköğretim kurulu başkanlığının 17.11.2015 tarih ve 62816 sayılı yazıları gereği; Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 08.02.2021 tarih 8563 sayılı YÖK kararı gereği birleştirilmiştir. Anılan tarihten başlamak üzere aşağıdaki Bölüm ve Programlar ile teknoloji ışığında eğitim kalitesinden ödün vermeden hızlı bir şekilde sürekli gelişme göstererek bugünkü halini almıştır.