You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13/11/2013 tarihli ve 3355345 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek-30’uncu maddesi gereğince kapatılarak Turizm Fakültesi adı altında kurulması, Bakanlar Kurulu’nun 2014/5922 karar sayısı ile 5/2/2014 tarihli toplantısında kararlaştırılmış olup, 17/4/2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Fakültemiz fiziki imkânlarını, altyapısını ve şehrin olanaklarını birleştirerek, bütüncül bir ortamda eğitim vermek için kuruluş çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda, akademik alt yapıyı oluşturmak için Fakültemizde Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Rekreasyon Yönetimi bölümlerimiz açılmıştır.

Ancak; Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07/11/2018 tarih ve 68447441-101.03.01-E23881 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’nın 02/11/2018 tarih ve 75850160-101.03.01- E84664 sayılı yazısı uyarınca yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığından 30/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinin kapatılması uygun görülmüştür. 17.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise Devlet üniversitelerimizin bünyesindeki yükseköğretim programları, merkezi yerleştirme sonucu oluşan doluluk oranları, mezunların istihdam imkanları, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açılarından değerlendirilmiş olup henüz öğrenci alımı yapılmamış olan bölümlerin durumu görüşülmüş ve Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünün kapatılması uygun görülmüştür.

Fakültemizin akademik personelleri 1 Profesör (Dekan (Uhde)), 3 Dr. Öğr. Üyesi  olmak üzere toplam 4 kişiden oluşmaktadır. 1 araştırma görevlisi 2547 Sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim görmektedirler.

Fakültemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açık olup, bölüme henüz öğrenci alınmamaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda gerek akademik ve gerekse idari yapılanmasını tamamladıktan sonra, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Fakültemizden, öğrencilerimizin, aldıkları eğitimler ile turizm sektöründe ve resmi kuruluşlarda rahatlıkla iş bulabilecek yeterliliğe sahip bir eğitimle donatılmış olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.