You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYON 

 

Halkımızın sağlık düzeyini yükseltebilecek, ülkenin sağlık sorunlarına karşı duyarlı ve bunlara çözüm üretebilen; bu amaçla da yaşam boyu evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hedefleri olan; etik değerleri yüksek, insancıl, toplumun ve fertlerin sağlığını korumak ve hastalıklarını iyileştirmek için gerekli bilgi, beceri, tutum ve yetkinliğe sahip, kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanan nitelikli hekimler yetiştirmektir. 

Bununla birlikte özelde ilimizin genelde ülkemizin gereksinimlerine göre eğitim ve sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye ulaştıracak uluslararası standartlarda sağlık politikaları geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimde kaliteli eğitim ve araştırma olanaklarını geliştirerek, topluma ve bilime katkı sağlayan araştırmalar yapmak, evrensel nitelikte projeler geliştirmek, AR-GE çalışmalarında ve teknoloji üretim faaliyetlerinde bulunmak ve böylece ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktır.

 

VİZYON 

 

Çağdaş bilimsel veriler eşliğinde verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluşturan, yapacağı bilimsel araştırmalar ve üreteceği teknoloji ile gündemde olan, sağlık politikalarına yol gösteren, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip marka bir Tıp Fakültesi olmaktır