You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz fiziki yapısı ve öğretim üyesi tamamlanıncaya kadar öğrenciler öğrenimlerini Üniversitemiz adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görmek üzere 2009-2010 akademik yılından itibaren öğrenci alınımına başlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerimiz eğitimlerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler eğitimlerine Yozgat’ta devam etmektedirler.

Öğrencilerimiz, 2016-2017 ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize bağlı Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim almışlardır. 2018 yılında Üniversitemiz kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan yeni Tıp Fakültesi Morfoloji ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi binası Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU’nun dekanlığı döneminde hizmete girmiştir. Halen eğitim-öğretim faaliyetlerimiz bu binada devam etmektedir. 

Fakültemizde Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölümde ve 40 Anabilim Dalı’nda 101 öğretim üyesiyle, 404 lisans öğrencisinin ve 53 lisans üstü öğrencisinin eğitimin devam etmektedir.

Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, ilk üç sınıfta ders kurulları şeklinde eğitim verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi (uygulamalı hekimlik eğitimi) verilmektedir. Eğitim programımızın ilk 2 yılında, insan vücudunun normal yapısı ve işleyişi, 3. yılında bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmektedir. 4. ve 5. sınıfta ise staj dönemlerinde hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri öğretilmektedir. 6. sınıf ise İntörn Doktorluk dönemi olup, hekimliğin pratik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu Çekirdek Eğitim Programını (ÇEP) kapsayacak şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve sınıf geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile (AKTS, ECTS) uyumludur.


Detaylı Bilgi için tıklayınız!