You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TÜBİTAK 2219 ARAŞTIRMA BURSU KAZANAN HOCAMIZ DR.SEVİLAY VURAL'A TEBRİK.

Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim üyelerimizden Acil Tıp Uzmanı Dr.Öğretim Üyesi Sevilay Vural, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına hak kazanmıştır. Bu kapsamda "Yapay zeka destekli fotopletismografi analizinin sepsis erken tanı ve prognozundaki etkinligi" isimli projesi ile University of Groningen, Hollanda’da 12 aylık süre boyunca araştırmacı olarak bulunacaktır. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Dekanlık