You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Misyonu:

Sorgun Meslek Yüksekokulu; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir yüksekokul olmayı görev edinmiştir.