You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Tarihçe

Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun 24/08/2010 tarihli teklifi, 05/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bu bağlamda, Sorgun Meslek Yüksekokulu 2011 yılında kurulmuştur.

Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde 13 ön lisans programının açılması teklifi 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Yerel Yönetimler, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Dış Ticaret, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Maden Teknolojisi, Elektrik, İşletme Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Sondaj Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları hali hazırda açık olan programlarımızdır. Öğrenci alım dosyasının YÖK tarafından kabul edilmesiyle birlikte 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Sorgun Meslek Yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı Programı, İnşaat Teknolojisi Programı, Optisyenlik Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Otomotiv Teknolojisi Programı, Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Muhesebe ve Vergi Uygulamaları Programı,  eğitim-öğretime devam etmektedir.

Misyonumuz

Toplumda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip, idealist, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile alanında önde gelen bir eğitim kurumu olmaktır.