You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Meslek Yüksekokulumuz …/…/…. tarihinde kurulmuştur.  Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde …….bölüm ve toplamda ……..program bulunmaktadır.

………….Bölümü altında ……………….Programı/Programları; ……………..Bölümü altında……………..Programı/Programları ve ……….Bölümü altında ise ……………..Programı/Programları açılmıştır.

Örgün olarak …….yıllık lisans/ön lisans eğitimi veren Fakültemizde ……………derslik, …… laboratuvar, …………..konferans salonu, …………kütüphane, …………yemekhane ve …………kantin bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri …..Profesör, …….Doçent, ……Doktor Öğretim Üyesi, ……Araştırma Görevlisi ve …..Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.

Fakültemiz………………………….ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaç edinmiştir.

NOT: (Yazı tipinin tüm sayfalarda Trebuchet, Yazı Boyutunun Başlıklarda 20, içeriklerde 16, yazı renginin gri ve yazının iki yana yaslı şekilde olmasına dikkat ediniz. )