You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

           MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KOV-KOM GÖREV TANIMLARI

 

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Başkanı

Süreçleri tasarlamak, öğrenci/personelin öğrenime/göreve       başlama       kararını

vermek,    COVİD-19    izlem    formlarını takip etmek,

 

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Personelden Sorumlu Yetkili

Pozitif, yakın temaslı, temaslı personeli yönetime bildirmek, bulaş için gerekli tedbirleri almak

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Öğrenciden Sorumlu Yetkili

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi yönetime bildirmek, bulaş için gerekli tedbirleri almak

BÖLÜM

 

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonları (KOV-KOM)

 

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi-personeli Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Öğrenciden-personelden Sorumlu memur/memurlara ve yetkili kişilere bildirmek

 

 

 

Memurlar

Sekreterya işlerini yürütmek ve komisyon başkanı tarafından verilen görevleri yapmak, gelen bilgileri kayıt altına almak (Vaka, temaslı, yakın temaslı vb.) semptom takibini yapmak, ve takip etmek, yetkilileri bilgilendirmek.