You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Oyun teorisi, karar verme ve seçme süreçlerine dayanan ve geleceğe yön verme sanatı olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Cumhuriyet sonrasında yurtdışından gelen plancılar aracılığıyla Türkiye’de yer edinmiştir (TUPOB, 2018). 1930’lu yıllarda mimarlık eğitimi içerisinde yer alırken, 1950’lerden sonra ülkemizde hızlanan kentleşme süreciyle beraber Şehir ve Bölge Planlama bölümleri açılmış ve bununla birlikte planlama disiplini daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye’de ilk Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 1961 yılında kurulmuştur. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bulunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne bağlı olarak öğrenci almaya başlamıştır. 2006 yılında müstakil yapısına kavuşmasıyla Yozgat Bozok Üniversitesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yeni binasına taşınmış ve günümüzde bu binada modern koşullarda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Dolayısıyla bölümümüz 20 yılı aşkın eğitim-öğretim tecrübesine sahip olup üniversitemizin ve fakültemizin 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar istikrarlı bir biçimde her yıl tam kontenjan öğrenci alan önemli bölümlerinden birisidir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü alanında eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, coğrafya, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Kentsel planlama, ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi içinde ve bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir. Bölümümüzün öz görevi; farklı ölçeklerdeki mekânı oluşturan ve dönüştüren süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçeklerini göz önünde tutarak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları yetiştirmektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün amacı, "Bölge Planlama", "Kentsel Planlama", "Kentsel Tasarım", "Kentsel Koruma ve Yenileme", "Afet", "Çevre Bilimi ve Çevre Sorunları", "Sürdürülebilir Kalkınma", "Kentsel Dönüşüm" vb.  konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Amaç, yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek ve sistemli bir düşünme bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.