You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemiz Fizik Bölümü, ilk olarak 1994 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulmasıyla Bozok Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde 5 profesör, 2 doçent ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 11 akademik personel çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda; Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik ve Nükleer Fizik olmak üzere 6 bilim dalı bulunmaktadır.  Anabilim dalımızda öğretim üyelerinin lisansüstü öğrencileriyle birlikte akademik çalışmalarını yürüttüğü 4 adet araştırma laboratuvarı mevcuttur. Bununla birlikte BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ bünyesinde çok sayıda deneysel ölçüm sistemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

MP-XRD WD-XRF
HALL ETKİSİ ÖLÇÜM SİSTEMİ (HEMS) DİFERENSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)
İYON KROMATOGRAFİSİ (IC) GAZ KROMATOGRAFİSİ - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)