You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Gazetecilik bölümü mezunları, gazeteler, televizyonlar, radyolar ve yeni medya başta olmak üzere her tür medya ortamında muhabir, foto-muhabiri, editör, araştırmacı ve bağımsız metin yazarı olarak çalışabilmektedir. Programı bitirenler, basılı ve çevrimiçi gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda çalışabilmekte, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde basın danışmanlığı yapabilmektedirler. Öğrencilerimiz hem geleneksel hem de dijital ortamlar için metin yazarlığı, sosyal medya yöneticiliği alanlarında çalışacak donanıma sahip olacak biçimde yetiştirilmektedir. İnternet üzerinden yayıncılığın hızla geliştiği günümüzde mezunlarımızın istihdam olanakları da artmaktadır.  

Bölümümüzde, Genel Gazetecilik, Basın Yayın Tekniği, Basın Yayın İşletmeciliği Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Gazetecilik bölümünün temel amacı, öğrencilerimize temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmak, gazeteciliğin farklı alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları öğretmek, bu kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebileceği mesleki becerileri edinmelerini sağlamaktır. Bu bakımdan kuramsal ve uygulamalı eğitimi birleştirmeye yönelik bir gazetecilik eğitimi vermekteyiz. 

Fakültemizde verilen kuramsal gazetecilik eğitimi öğrencilerimize, bir gazetecinin sahip olması gereken, dünyaya ve ülkesine ilişkin güncel genel kültür bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Ders programımız öğrencilerimizin, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri ve gazeteciliğin toplumsal işlevini, gazetecilerin toplumsal sorunlar karşısındaki sorumluluğunu kavramalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, toplumsal yaşamı ve dolayısıyla medyanın da rol ve sorumluluklarını da şekillendiren anayasal, yasal ve uluslararası çerçeveye hakim olarak mezun olurlar. Medya endüstrisinin sorunlarına eleştirel bakmayı öğrenirler. Bunun için, iletişim biliminin kuramsal bilgisinin yanı sıra sosyoloji, siyaset bilimi, siyasi tarih, hukuk, ekonomi bilimleri de temel düzeyde müfredatımızda yer almaktadır.

UYGULAMA EĞİTİMİ VE UYGULAMA BİRİMLERİMİZ

Uygulama eğitimimiz ise bilgiyi kavramayı ve gazeteciliğin gerektirdiği formatlara göre düzenleyerek gazetecilik etiği içerisinde etkili biçimde aktarmayı öğretmeyi hedeflemektedir. Sadece yazılı basın değil, televizyon, radyo ve yeni medya başta olmak üzere her türlü medya için haber yapabilen, teknolojiyi iyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.  Bu nedenle uygulama eğitimine birinci sınıftan itibaren başlamaktayız. Temel Gazetecilik, Gazetecilik Uygulamaları, Dijital Gazetecilik uygulamaları zorunlu derslerdir ve her biri ikişer dönem olmak üzere birer yıl boyunca sürmektedir. Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Haber Analizi ve Editörlüğü derslerimiz tek dönemlik zorunlu uygulama derslerimizdir. Ayrıca öğrencilerimizin ilgilerine göre seçebileceği Yeni Medya Haberciliği, Sağlık Haberciliği, Araştırmacı Gazetecilik gibi branş muhabirlikleri dersleri de uygulama olanağı sağlayan derslerdir.

HABER ATÖLYESİ VE ÖĞRENCİ UYGULAMA GAZETESİ

Fakültemizde öğrencilerimizin uygulamalı haber olanağı bulduğu Haber Atölyesi haber merkezi gibi çalışmaktadır. Fakültemizin öğrenci uygulama gazetesi Genç Baskı gazete.bozok.edu.tr adresinde yayındadır. Öğrenciler hem yazılı haberlerle hem de video haberleriyle dijital gazetemiz için haber yapmakta ve haberlerini gazetemizde yayınlatabilmektedir. Gazetemiz Genç Baskı ayrıca her akademik dönemde iki sayı olmak üzere basılı olarak da yayınlanmaktadır.

Haber Atölyemizde ayrıca, radyo haberciliği yapılmaktadır. Üniversite radyomuzun haber bültenleri öğrencilerimiz tarafından hazırlanmakta, radyomuz ve haber atölyemizin ortak çalışması öğrencilerimizin profesyonel habercilik faaliyeti ile tanışmasına olanak sağlamaktadır. Hem geleneksel hem dijital gazetecilik için nitelikli habercilik uygulamalarından geçen ve geniş uygulama olanakları bulan öğrencilerimiz, medya endüstrisinin yeni ihtiyaçlarını karşılamada avantaj kazanarak donanımlı ve nitelikli biçimde mezun olacaklardır.