You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Dekan

Prof. Dr. Kürşad ZORLU

Profesör Üye ve İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM

Profesör Üye ve İşletme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

Profesör Üye

Prof. Dr. Mahmut AKIN

Doçent Temsilcisi ve Uluslararsı İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hülya TOKER

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Sümeyra GAZEL

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Sağlık Yönetimi Böl. Bşk.

Doç. Dr. Fatih ŞANTAŞ

Maliye Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL

Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇSOY