You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

SAY 711 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ BİLGİ NOTU

 

 

Bölümümüz 4. sınıf ders programında yer alan “SAY711 İşletmede Mesleki Eğitim” 13 hafta ve haftada 3 işgünü  (Pazartesi, Salı, Çarşamba) olarak 27.02.2023-24.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İşletmede Mesleki Eğitim dersini alacak öğrencilerin aşağıdaki işlemleri yerine getirmeleri gereklidir. Bunlar:

1. “Form 1 İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru Dilekçesi” ve “Form 2 Dekanlık Dilekçesi” doldurulup imzalanarak Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

2. “Form 3 Hastaneye Başvuru Formu” ve “Form 4 Bölüm Başkanlığı İmzalı Form” doldurulup imzalanarak hastaneye başvurulur.

3. Hastane tarafından uygulamaya kabul edilen öğrenci “Form 5 Kabul Belgesi ve Sözleşme”yi 2 nüsha halinde doldurup kendisi ve hastanede uygulamadan sorumlu yetkiliye her sayfanın altını imzalatır. 2 nüsha halindeki “Form 5 Kabul Belgesi ve Sözleşme”yi, 17.02.2023 tarihinden önce Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığına teslim eder.

4. “Form 6 İşletmede Mesleki Eğitim Defteri”nde gerekli bilgiler doldurulur ve hastane tanıtımı dışında 39 işgünü için 39 sayfalık faaliyet raporu hazırlanır. Her bir sayfanın altı hastanede uygulamadan sorumlu yetkiliye imzalatılır. Uygulama defteri mavi tükenmez kalem ile okunaklı şekilde doldurulur.

5. “Form 7 İşletme Değerlendirme Formu” hastanede uygulamadan sorumlu yetkili tarafından doldurulur.

6. “Form 6 İşletmede Mesleki Eğitim Defteri” ve “Form 7 İşletme Değerlendirme Formu” final sınav tarihinden önce Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

Tüm bu hususlar İşletmede Mesleki Eğitim Dersini alan öğrencilere ilan olunur.

 

Doç. Dr. Fatih ŞANTAŞ

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı