You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2006 yılında “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü” adı altında kurulmuştur. 24.02.2015 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla ismi “Sağlık Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Yönetimi Bölümü akademik kadrosunda mevcutta, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2’si ÖYP kadrosunda 1’si Fakültemiz bünyesinde olmak üzere 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sağlık ve hastane sistemi ile ilgili olarak araştırma yapan kurum ve kişilerin ortak bulgularından bir tanesi bu alanda yaşanan “yönetim sorunlarıdır”. Bu bağlamda ülkemizde de kamu ve özel sektöre ait çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alacak, ülkemizin sağlık sistem ve sağlık politikalarını iyi tanıyan; örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, işletme yönetimi, stratejik yönetim, sağlık ekonomisi, finansal yönetim gibi temel kavramları bilen; etik, hukuk, kalite, istatistik ve araştırma bilgilerine sahip; görev aldığı her türlü ortamda lider rolü üstlenebilecek profesyonel sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Yöneticisi veya İdarecisi” unvanını almaktadır. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman, uzman yardımcısı, denetçi, müdür, müdür yardımcısı, çeşitli idari yöneticilikler gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Yine Sağlık Yönetimi Bölümünü başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar, üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ile programlarında sağlık yönetimi dersi olan bölümleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlar mezunların çalışabileceği kurumlar arasında yer almaktadır. Ayrıca sağlık ekonomisi ve sağlık hizmetleri finansmanı ve sigortacılığı konusunda da eğitim alacak olan lisans mezunları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Hastaneler, medikal sektör ve ilaç sektöründe, özel sağlık sigorta kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu uzman ve yönetici ihtiyacını karşılayacaktır.