You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Doç. Dr. FATİH ŞANTAŞ

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü’nden; 2010 yılında, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından; 2016 yılında ise Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programından mezun oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi GÜLCAN ŞANTAŞ

2012 yılında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden; 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından; 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programından mezun oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 ​Arş. Gör. Dr. Durmuş GÖKKAYA

1990 K.Maraş/Göksun doğumlu. 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden lisans, 2016 yılında yüksek lisans ve 2020 yılında doktora programından mezunu oldu. 2013-2015 yılları arasında ise Bozok Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015-2018 yıları arasında Süleyman Demirel Üniversitesinde  çalıştı. 2018 yılından itibaren Yozgat Bozok Üniversitesinde çalışmakta ve Dr. Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, yönetim ve organizasyon, sağlık planlama ve politikası, kamu özel işbirliği ve nitel araştırmalar alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.  

 

 

Arş. Gör. Sema DALKILIÇ

2010 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden, 2015 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dali Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.  Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ananilim Dalında doktorasını 2022 yılında bitirmiş ve   Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi  olarak görev yapmaktadır.