You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İlk madeni paralar Lidyalılar tarafından Lidya kralı Alyattes'in emriyle basılmıştır. M.Ö. 7.yüzyıldan kalma bu paralar ile başlayan süreç sonraki yıllarda kağıt paraların da ortaya çıkması ile günümüze kadar gelmiştir. Paranın olmadığı bir ekonomik yaşamı düşünmek zordur. Çünkü, hayatın her alanında ihtiyaçların karşılanması noktasında önemli bir unsurdur. Bu yüzden gelişen çağın koşullarıyla birlikte finansal piyasaları iyi bilmek, iyi yorumlamak ve iyi analiz etmek gerekmektedir. Finans ve Bankacılık bölümümüzde, hem bankacılığın nasıl işlediği ile ilgili bilgiler verilecek olup hem de finansal piyasaların talep ettiği nitelikli mezunların yetişmesi adına, finans eğitimi verilecektir. 

Mezuniyetten sonraki süreçte öğrencilerimiz, birçok bankanın çeşitli birimlerinde ve çok sayıda işletmenin finans departmanlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır. Her iki yönüyle, büyüyüyen bankacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı nitelikli personelin yetişmesi noktasında ve işletmelerin en önemli departmanı olan finans birimlerinde çalışacak personelin temini olarak, Finans ve Bankacılık bölümü var olan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sebeple, öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde iş bulması anlamında, onların ihityacı olan eğitimleri de aldıktan sonra, çok daha kolay olacağı düşünülmektedir.

Finans ve Bankacılık Bölümü