You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

1998 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2001 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamış, doktora derecesini 2008 yılında Erciyes Üniversitesi SBE İşletme ABD’da almıştır. 2016 yılında Doçent unvanını almış, 2021 yılında ise Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde görev yapmaktadır.

İletişim

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat

Dahili: 6650