You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hayvansal üretim konusunda ülkemizde büyüyen pazarın kalite taleplerini karşılama ve kapasitesini geliştirmenin yanında, Yozgat ve çevresinde yapılan ve yapılacak olan hayvancılığının gelişimi için dinamik, sosyal ve toplumsal işbirliği faaliyetlerine açık, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama noktasında sahaya ve sahadan gelen taleplere katkıda bulunan, en güncel temel tekniklerle desteklenen, teknolojik ilerlemelere öncülük eden, ulusal ve uluslararası platformda tanınan saygın ve öncü bir yüksekokul olmaktır.