You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VİZYON
Hayvansal üretim konusunda ülkemizde büyüyen pazarın kalite taleplerini karşılama ve kapasitesini geliştirmenin yanında, Yozgat ve çevresinde yapılan ve yapılacak olan hayvancılığının gelişimi için dinamik, sosyal ve toplumsal işbirliği faaliyetlerine açık, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama noktasında sahaya ve sahadan gelen taleplere katkıda bulunan, en güncel temel tekniklerle desteklenen, teknolojik ilerlemelere öncülük eden, ulusal ve uluslararası platformda tanınan saygın ve öncü bir yüksekokul olmaktır. 

MİSYON
Çiftlik hayvanları ile kümes hayvan ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dâhil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonoz hastalıklardan korunması noktasında ilgili birimlere yardımcı olacak ve bu birimlerle birlikte hareket edecek, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, insan haklarına ve çevreye saygılı nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.