You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biyoloji Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir. Biyoloji Bölümü 1996–1997 Eğitim Öğretim yılında 31 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime başlamıştır. Halen Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dallarının bulunduğu bölümde, 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Biyoloji Bölümü öğrencilerinin geçmiş öğrenim hayatlarında elde ettikleri öğrenme becerilerini geliştirilerek onların lisans eğitimi boyunca gerekli akademik bilgi ve becerilere ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede lisans eğitimi süresince öğrencilerin biyoloji eğitiminin gerektirdiği temel bilgi ve becerilerin kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış şekilde mezun olması bilgi düzeyinde gerçekleşmesi beklenen öğrenme çıktılarından biridir. Bu hedefin gerçekleşmesi için Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerine 182 AKTS zorunlu 58 AKTS seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS ders verilmektedir. Bu hedeflerin Biyoloji Bölümü öğrencileri arasında ne şekilde gerçekleştiğine baktığımızda, mezun öğrencilerimize bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerin kazandırıldığı görülmektedir. Gerek eğitim sürecinde yapılan sınavlar gerekse sunum ve bitirme tezi gibi çalışmalar öğrencilerin istenen davranışları ne ölçüde gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan sonuç Biyoloji Bölümünün lisans programı öğrencileri için gerekli bilgi düzeyindeki öğrenim çıktısını başarıyla verdiği görülmektedir.