You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sevgili öğrencilerimiz,

Nitelikli üniversite eğitiminin gittikçe daha da önem kazandığı dünyamızda, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin en eski ve en köklü Meslek Yüksekokulu olan okulumuzun temel amacı; üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda sizleri mesleki yeterlikle donatılmış, rekabete hazırlıklı, özgüveni yüksek, erdemli, küresel düşünebilen, çalışkan, ürettiği değer ile ülkesine katkı sunabilecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda okulumuz; eğitim-öğretim kalitesi, akademik ve idari kadro yeterliliği ve fiziki şartlar bakımından kendisini kanıtlamakla beraber, sürekli iyileştirme ilkesiyle kendisini geliştirmek için çalışmaktadır.

Üniversitelerin görevi öğrencilere yalnızca bilgi aktarmak değil aynı zamanda muhakeme yeteneği, araştırma ve bilgiye erişim kabiliyeti kazandırmaktır. Ünlü filozof Immanuel Kant’ın tabiriyle “kendi aklıyla düşünme yeteneği” (Sapere aude!), üniversite mezunu her bireyin sahip olması gereken niteliklerden birisidir. Üniversite mezunu olarak sadece mesleki anlamda değil aynı zamanda insani ve kültürel açıdan kendisini geliştirmiş bireyler olarak mezun olmanız en büyük amacımızdır. Okulumuzun çalışkan ve idealist akademik kadrosunun bu anlamda sizlere yardıma her zaman hazır olduğunu bilmenizi isterim. Siz sevgili öğrencilerimize düşen ödev ise çalışkan ve sorumluluk sahibi olmak; akıl ve bilimin rehberliğinden hiçbir zaman ayrılmamaktır.

Unutmayınız ki sizler ülkemizin aydınlık geleceği, üreten ve dinamik gücü olacaksınız. Bu açıdan her biriniz ayrı bir değer ve potansiyele sahipsiniz. Kendinize her anlamda güvenmeli ve değerinizin farkına varmalısınız. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”

Bu düşüncelerle hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyor, sevgilerimi sunuyorum.

 

Öğr. Gör. Dr. İlker KILIÇ