You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YÖK ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ

 

YÖK’ün 2018 yılında başlattığı “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında, Üniversitelerde öğrenim
gören engelli bireylerin, toplam 3 (üç) başlıkta daha eşitlikçi bir anlayışla hayatlarını kolaylaştırmayı
hedeflenmektedir.
Yozgat Bozok Üniversitesi de bu anlayışla Rektörlüğe bağlı Engelli Öğrenci Koordinatörlüğünü kurmuş
ve akademik-idari tüm birimlerde teşkilatlanmasını tamamlayarak birimlerin bu konuda çalışmalar
yürütmesini teşvik etmiş ve ön açmıştır.
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu olarak 2020 yılında yapılan çalışmalarla 2021 yılında açıklanan
sonuçlara göre “Mekanda Erişim” (Turuncu Bayrak) ve Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak) ödüllerini
almaya hak kazanmıştır. 2021 yılı içinde de yine yoğun çabalarla yapılan başvuru neticesinde 2022 yılı
için açıklanan ödüller kapsamında “Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişim” (Mavi Bayrak) ödülünü de
alarak bu alanda alınabilecek tüm bayrak ödüllerini almış bulunmaktadır.
“Mekanda Erişim” (Turuncu Bayrak), engelli öğrencilerin ödüle layık görülen akademik birimde yer
alan tüm kampüs ve bina içindeki derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, lavabolar, yemekhane vb.
tüm alanlara erişebilmesi konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu anlamda turuncu bayrağa
sahip tüm akademik birimler, engelli öğrencilerin tüm bu mekanlardaki erişimlerini sağlamaktadırlar.
“Eğitimde Erişim” (Yeşil Bayrak), engelli öğrencilerin derslerde özel durumlarına ilişkin olarak ihtiyaç
duyacağı kaynaklar, materyaller, akran desteği, personel desteği vb. tüm olanaklara erişebilmesi
konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu anlamda yeşil bayrağa sahip tüm akademik
birimler, engelli öğrencilerin söz konusu eğitim ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamaktadır.
“Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişim” (Mavi Bayrak), engelli öğrencilerin üniversite hayatlarına değer
katacak gezi, kulüp, etkinlik, seminer, kongre, spor, ulaşım vb. tüm imkânlardan yararlandırılması ve
bunlara erişimlerinin sağlanması konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu anlamda mavi
bayrağa sahip akademik birimler, engelli öğrencilerin tüm bu imkanlara erişimlerini sağlamaktadır.
Öte yandan verilen bayrak ödüllerini sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla YÖK tarafından
Üniversitelere periyodik denetimler de yapılmakta ve bayrak ödüllerine sahip birimlerin bu koşulları
sağlamaya devam edip etmedikleri de kontrol altında tutulmaktadır.
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu olarak bu üç bayrağa da sahip olan Türkiye’deki 7 Meslek
Yüksekokulundan biri olmanın gururunu yaşamakla birlikte, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında
çalışmalarımıza daima devam etmenin de gayreti içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 


İşitme Engelliler İçin Tanıtım Videosu


Görme Engelliler İçin Tanıtım Videosu