You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Mimari Restorasyon Programı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Mimari Restorasyon Programı; teknik bir program olup, ön lisans eğitimi vermektedir. Ön lisans Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrenciler tekniker unvanıyla mezun olmaktadır. 29 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ön lisans programlarından mezun olanlara “Restoratör” unvanı ile istihdam edilmelerinin yolu açılmıştır.

Dgs İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

•          Mimarlık

•          İç Mimarlık

•          İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

•          Şehir ve Bölge Planlama

•          Geleneksel Türk el sanatları

•          Geleneksel Türk Sanatları

•          Çini

•          El Sanatları

•          Eski Çini Onarımları

•          Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

•          Tezhip Lisans Programlarına geçiş yapabilirler.

Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilecekleri alanlar şunlardır:

•          Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerde,

•          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

•          Milli Saraylar’da

•          Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında

•          Müzelerde,

•          Belediyelerde,

•          Arkeolojik kazılarda,

•          Mimarlık bürolarında,

•          Restorasyon projelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.