You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır. Yaz aylarında yapılan is yeri stajları ile, uygulamaları yerinde yapma olanağı bulunmaktadır.

Bölüm mezunları, tekniker unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alırlar. Elektrik Programı, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

İŞ ALANLARI

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır.Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

Bilgisayar ve KontrolÖğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,Elektronik veHaberleşme Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,
Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik veElektroniği,
Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği,
Uçak Elektrik-Elektronik ve Uzay Mühendisliği   lisans programlarına geçişyapabilirler.