You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

"Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 2024 yılı ödeneğinin kullanımı" ile ilgili Endüstriyel Kenevir Projeleri Çağrısına ilişkin başvurular şahsen veya kurumsal mail (kenevir@bozok.edu.tr) üzerinden 29 Mart 2024 mesai bitimine kadar yapılacaktır.

NOT: Bütçe miktarı, Değerlendirme Komisyonu Kararına bağlı olmakla birlikte ortalama 500.000,00 TL ye kadar olabilir.

İhtisaslaşma Projesi Uygulama Usul ve Esasları

Başvuru Formu

Başvuru Dilekçesi

Bütçe Tablosu

İrtibat: Gökhan ÇELİKEL (Enstitü Sekreteri)

Dahili No: 4434 

7.3.2024 10:37:51