You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde iç denetim faaliyetinin yürütülmesini öngörmektedir.
 
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır ve iç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. 
 
Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Üniversitemizde 26/12/2014 tarihinde doğrudan Rektörlük Makamına bağlı olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuş olup Başkanlığımızda biri Başkan olmak üzere 2 İç Denetçi görev yapmaktadır.