You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Misyon

Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist / ziraat mühendisleri yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermekte, konu alanında araştırmalar planlamakta ve yürütmekte, özel, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi desteği sağlamaktadır.

Zootekni Bölümünün misyonu; yaratıcı, girişimci ve donanımlı zooteknistler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak, bilime katkı sağlamak ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretmektir.

Ülkemizde hayvansal ürün tüketim seviyelerinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılabilmesi için değişik hayvancılık alanlarında üretim seviyesinin ve kalitesinin artırılmasını sağlayacak üretim faaliyetlerine öncülük etmektir.

Yönetim

Prof. Dr. Yavuz GÜRBÜZ

Anabilim Dalı Başkanı

Akademik Personel

Akademik Takvim

Ders Programı

Sınav Programı

Zootekni Anabilim Dalı 2021-2022 Güz yarıyılı sınav takvimi için tıklayınız.

Fotoğraf Galerisi

 

 

Faydalı Bağlantılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) anasayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) anasayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) anasayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK anasayfasına ulaşmak için tıklayınız.

ÖSYM anasayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Merkezi Kütüphanesi için tıklayınız.

Ana Sayfa