You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Doç. Dr. Nilüfer İLHAN

(Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Güray Süngü’nün İbrahim’in Kaybettiğini Bulmasıdır Romanında Bölünmüş Benliğin Erginlenmesinde İçsel Yolculuğun Etkisi”, 2020.

 

Uluslararası Bildiri

 • “Dehşetin Kapısını Aralamak: İzzet Yaşar’ın Öykülerinde Gotik Ögeler”, 2019.

 

Uluslararası Kitap Bölümü

 • Modern Türk Edebiyatı: “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu”, 2019.

 

 

Doç. Dr. Tuğçe ERDAL

(Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Kitap

 • Taş, Can ve Kutsal Yozgat Ziyaret Mekânları, 2019.

 

Doç. Dr. Erdem SARIKAYA

(Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Ahmed-i Dâ’î’nin Hz. Musa’nın Vefatı Konulu Kısa Hikâyesi”, 2019.
 • “Yaşlılık Olgusu Bağlamında Taşlıcalı Yahya’nın Yaşlılık Gazeli”, 2019.

 

Ulusal Makale

 • “Türk Mutfak Kültürünün Şiire Yansıması Bağlamında Ravzî’nin Pilav Kasidesi”, 2019.
 • “Şeref Hanım’ı Yazıcıoğlu Mehmed ve Ahmed-i Bî-cân Kasideleri”, 2019.


Uluslararası Bildiri

 • “XIV. Asır Aşk Mesnevilerinden Varka ve Gülşah’ta Diyalog Tekniğinin Kullanımı”, 2019.

 

Uluslararası Kitap

 • “Hz. Ali-Kahkaha Sultan Cenk-nâmesi”, 2019.

 

Uluslararası Kitap Bölümü

 • “Nâzenîne Dair”, 2019.
 • “Şeyhoğlu Mustafa’nın Klâsik Türk Edebiyatının Kuruluş Devrindeki Yeri”, 2019.
 • “Meyhanenin Beyaz Gülü ‘Arak”, 2019.
 • “Gelibolulu Şairler ve Gelibolu’nun Klâsik Türk Edebiyatına Katkısı”, 2019.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜVENEN

(Yeni Türk Dili Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Mantıku’t-Tayr’da Tasvirî Fiiller”, 2020.

 

Uluslararası Bildiri

 • “Eski Anadolu Türkçesindeki Atasözleri: Mantıku’t-Tayr Örneği”, 2019.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah HALICI

(Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Hem Ağlarım Hem Giderim Koruma Yaklaşımları Bağlamında Kına Geceleri”, 2020.

 

Uluslararası Bildiri

 • “Battal Gazi Destanı’nda Geçen Mitolojik Sayılar”, 2019.

 

Uluslararası Kitap Bölümü

 • “Halk İnanışlarında Bitkiler: Kastamonu Örneği”, 2019.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özden SAVAŞ

(Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Yalnızız’da İnsanın Anlamlandırılma Meselesi”, 2019.

 

Uluslararası Bildiri

 • “Kapitalist Düzen Eleştirisi Olarak Sabahattin Ali’nin Bahtiyar Köpek Adlı Öyküsü”, 2019.

 

Uluslararası Kitap

 • “Ölümün Anne Yüzü: Didem Madak’ın Şiirlerini Psikanaliz Üzerinden Okumak”, 2019.

 

 

Arş. Gör. Dr. Necmiye ÖZBEK ARSLAN

(Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Makale

 • “Ardavirafnâme ve Miraçnâmelerde Yükseliş Mitinin İncelenmesi”, 2019.

 

Uluslararası Bildiri

 • “Aşkın Kalbe İnmesine Dair Bir İnceleme: Ferruh u Hümâ Hikâyesi”, 2019.

 

Arş. Gör. Gülşah GÖDEK

(Yeni Türk Dili Anabilim Dalı)

 

Uluslararası Bildiri

 • “Mecma‛ü’l- Letâyif’ten Gündelik Hayata İlişkin Söz Varlığı Örnekleri”, 2019.
 • “Ahmed Yesevi’den Yunus Emre’ye Uzanan Gelenek İzleri Üzerine Bir İnceleme”, 2019.

Yönetim

Doç. Dr. ERDEM SARIKAYA

doçenttürk dili ve edebiyatıeski türk edebiyatı

erdem.sarikaya@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Doç. Dr. TUĞÇE ERDAL

doçenttürk dili ve edebiyatıtürk halk edebiyatı

tugce.isikhan@bozok.edu.tr
Dahili :2637

avesis.bozok.edu.tr

 

Doç. Dr. NİLÜFER İLHAN

doçenttürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

nilufer.ilhan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA FİDAN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıeski türk edebiyatı

mustafa.fidan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH HALICI

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıtürk halk edebiyatı

gulsah.yuksel@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi EBRU GÜVENEN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

ebru.guvenen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMİN GÖNEN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

memin.gonen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

funda.capan.ozdemir@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZDEN SAVAŞ

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

ozden.savas@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Arş. Gör. NECMİYE ÖZBEK ARSLAN

araştırma görevlisitürk dili ve edebiyatıeski türk dili

necmiye.arslan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Arş. Gör. GÜLŞAH GÖDEK

araştırma görevlisitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

gulsah.godek@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

 

Akademik Kadro

Doç. Dr. ERDEM SARIKAYA

doçenttürk dili ve edebiyatıeski türk edebiyatı

erdem.sarikaya@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Doç. Dr. TUĞÇE ERDAL

doçenttürk dili ve edebiyatıtürk halk edebiyatı

tugce.isikhan@bozok.edu.tr
Dahili :2637

avesis.bozok.edu.tr

 

Doç. Dr. NİLÜFER İLHAN

doçenttürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

nilufer.ilhan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA FİDAN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıeski türk edebiyatı

mustafa.fidan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH HALICI

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıtürk halk edebiyatı

gulsah.yuksel@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi EBRU GÜVENEN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

ebru.guvenen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMİN GÖNEN

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

memin.gonen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

funda.capan.ozdemir@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZDEN SAVAŞ

doktor öğretim üyesitürk dili ve edebiyatıyeni türk edebiyatı

ozden.savas@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Arş. Gör. NECMİYE ÖZBEK ARSLAN

araştırma görevlisitürk dili ve edebiyatıeski türk dili

necmiye.arslan@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Arş. Gör. GÜLŞAH GÖDEK

araştırma görevlisitürk dili ve edebiyatıyeni türk dili

gulsah.godek@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

 

Eğitim Öğretim

Formlar Belgeler

İletişim

Ana Sayfa