You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (TIP) programı, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 2021-2022 Eğitim Öğretime başlamıştır.

Anabilim Dalında 3profosör,1 doçent ve 1 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımız bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında 4 yüksek lisans öğrencisi ile eğitime başlamıştır.

Yönetim

Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT

Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: fevzi.polat@bozok.edu.tr

Akademik Personel

Eğitim Öğretim

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

TBK-103 Biyokimyaya Giriş

Biyokimyanın önemini, multidisipliner bir bilim dalı olduğunu ve diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar. Organik kimya ile bağlantısını açıklar. Karbon atomunun özellikleri ve yaptığı bağ çeşitlerini açıklar. Fonksiyonel grupları açıklar. Kimyasal bağların özelliklerini ve bağ çeşitlerini açıklar. Element, atom ve molekül kavramları ile elektron dizilişini ve önemini açıklar. Elektrofilik, nükleofilik kavramlarını açıklar. Reaksiyon kavramını ve çeşitlerini açıklar. Çözeltinin tanımı, özellikleri ve çözelti çeşitlerini açıklar. pH, tampon çözelti ve önemini açıklar.

 

TBK-102.1 AMİNO ASİTLER, PEPTİDLER, PROTEİNLER VE ENZİMLER

Amino asit tanımını, molekül yapısını, fonksiyonel gruplarını, asit baz özelliklerini, titrasyonda molekülün yük ve yapısını ve çeşitlerini açıklar. Aminoasitlerin verdiği reaksiyonları açıklar. Peptid bağı tanımını ve özelliklerini açıklar. Peptidlerin ve proteinlerin sınıflandırılmasını yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile sınıflandırılmasını açıklar. Enzim tanımını adlandırılmasını etki mekanizmalarını ve aktivasyon ile inhibisyon durumlarını açıklar. Enzimlerin klinik biyokimya açısından önemini ve hangi amaçla kullanıldıklarını açıklar.

 

TBK-112 BESLENME BİYOKİMYASI

Beslenme-biyolojik enerji ve beslenme-metabolizma ile ilgili tanımlamaları ve durumları açıklar.

Enerji çeşitlerini, salınımını ve kimyasal reaksiyonlarda önemini açıklar. Metabolik reaksiyonlarının kontrolünü ve enzimler ile de düzenlenmelerini açıklar. Sindirim sisteminin yapısal bileşenleri ve ilişkili organları açıklar. Sindirim ve emilim sistemleri ile kontrol mekanizmalarını açıklar. Karbonhidratların sindirimi ve emilimini açıklar. Proteinlerin sindirimini ve emilimini açıklar. Lipidlerin sindirimini ve emilimini açıklar. Besinlerin sindirime direnci veya sindirimden kaçmalarını açıklar. Diyet liflerini açıklar. Fiziksel egzersizlerde (Spor) biyokimyasal değerleri ve beslenme durumlarını açıklar. Açlık, obezite ve metabolik stres durumlarında biyokimyasal değişiklikleri açıklar.

 

TBK-110 AZOTLU BİLEŞİKLER BİYOKİMYASI (AYG)

 

Kod

Dersin Adı

AKTS

TBK/TEZ-202.1

TEZ ÇALIŞMASI

22

TBK/UZM-102.1

TBK/UZM-202.1

UZMANLIK ALAN DERSİ

7

TBK-102.1

AMİNOASİTLER PEPTİDLER PROTEİNLER VE ENZİMLER

7

TBK-112

BESLENME BİYOKİMYASI

7

TBK-110.1

AZOTLU BİLEŞİKLER BİYOKİMYASI

7

TBK-115.1

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

7

TBK-111.1

BİYOENERJETİKLER

7

TBK-108.1

BİYOKİMYASAL ANALİTİK HESAPLAMALAR

7

TBK-103

BİYOKİMYAYA GİRİŞ

7

TBK-114

BİYOKİMYASAL REAKSİYONLARDA ORGANİK MEKANİZMALAR

7

TBK-122

BİYOMENBRANLARIN YAPISI, BİYOKİMYASI VE SİNYAL İLETİMİ

7

TBK-113

EGZERSİZ BİYOKİMYASI

7

TBK-107

ENZİM HESAPLAMALARI

7

TBK-120

ENZİMLER VE KOENZİMLER

7

TBK-104

HÜCRE BİYOKİMYASI VE EKSTRASELLÜLER MATRİKS BİYOKİMYASI

7

TBK-123

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

7

TBK-101

KARBONHİDRAT VE LİPİD BİYOKİMYASI

7

TBK-125

KLİNİK TANIDA LABORATUVAR

7

TBK-106

MELOKÜLER BİYOLOJİ

7

TBK-124

PLAZMA PROTEİNLERİ VE AKUT FAZ REAKTANLARI

7

TBK-119

SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SİSTEM

7

TBK-116

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

7

TBK-118

SİNİR BİYOKİMYASI

7

TBK-121

YAŞLANMA BİYOKİMYASI VE APOPTOZ

7

TBK-105

VİTAMİNLER VE MİNERALLER

7

Formlar Belgeler

"Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 10 Ekim 2021 Tarih ve 31624 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yönetmeliktir.

Formlar

Fotoğraflar

Ders İzlenceleri

Biyokimyaya Giriş  /upload/dosya/xqe5.doc

Vitaminler ve Mineraller /upload/dosya/3t4b.docx

Karbonhidratlar ve Lipid Biyokimyası /upload/dosya/vha8.doc

Hormonlar ve Etki Mekanizmaları /upload/dosya/be4u.doc

Biyoenerjetikler /upload/dosya/nv6f.doc

İletişim

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

Adres: Çapanoğlu Mah. Cemil Çiçek Cad Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilal Şahin Kampüsü Atatürk Yolu 7. KM 66100 Yozgat Merkez

Tel: 0354 212 70 10 - 11 3186 (Dahili)

Faks: +90 (354) 217 10 72 

E-posta: fevzi.polat@bozok.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Adres: Atatürk Yolu 7. Km Bilal Şahin Batı Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası 66100 Yozgat Merkez

Tel: 0354 242 10 32-33

Faks: 0354 242 10 56

E-Posta: lee@bozok.edu.tr

Ana Sayfa