You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yönetim

Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL

Anabilim Dalı Başkanı

Personel

Prof. Dr. BELGİN COŞGE ŞENKAL

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Prof. Dr. GÜNGÖR YILMAZ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Prof. Dr. UĞUR BAŞARAN

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Doç.Dr. CENNET YAMAN

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Dr. Öğr. Üyesi MEDİNE ÇOPUR DOĞRUSÖZ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Dr. Öğr. Üyesi LEVENT YAZİCİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

Arş. Gör. TANSU USKUTOĞLU

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

 

Doktora

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı doktora programına başvuracak öğrencilerin, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Program Dersler ve Ders İçerikleri

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Müfredatı için Tıklayınız

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Ders İçerikleri için Tıklayınız. 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Müfredatı için Tıklayınız.

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Ders İçerikleri için Tıklayınız.

İletişim

Adres:  Atatürk Yolu 7. Km, Erdoğan Akdağ Kampüsü, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 66100 Yozgat

Tel: 0354 242 10 94 (4462)

Faks: 0354 242 10 96

E-Posta: belgin.senkal@bozok.edu.tr

Harita için Tıklayınız.

Hakkımızda

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi 2010-2011 yılında açılmış ve öğrenci kabul etmiştir. Anabilim Dalında tezli yüksek lisans düzeyinde; serin ve sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, yağ bitkileri, nişasta-şeker bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile çayır mera ve yem bitkileri yetiştirme teknikleri ve ıslahı, biyoteknoloji ve tohumluk teknolojisi konularında tarla ve laboratuvar çalışmaları yürütülmektedir. Tezli Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz doğru bilgiye ulaşma, bu bilgileri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak derleme, yorumlama ve sonuçları değerlendirme yeteneğini kazanmakta olup, amacımız bilimsel ve güncel veriler kullanarak tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında bilinçli, girişimci, tarafsız, sorun çözebilen, proje ve tasarım yapabilen konusunda donanımlı Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirerek ülke tarımına katkı sağlamaktır.

Hakkımızda

sdasdasdasdasd

Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak öğrencilerin, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitünün Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.

Yürütülen Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi ve giriş sınavı, Enstitü tarafından belirlenen üç kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir. Giriş sınavında yüksek lisans eğitim- öğretim ve sınav yönetmeliğindeki kurallar uygulanır. Programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde de üniversitenin yüksek lisans eğitim- öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

Yüksek Lisans-H

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi 2010-2011 yılında açılmış ve öğrenci kabul etmiştir. Anabilim Dalında tezli yüksek lisans düzeyinde; serin ve sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, yağ bitkileri, nişasta-şeker bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile çayır mera ve yem bitkileri yetiştirme teknikleri ve ıslahı, biyoteknoloji ve tohumluk teknolojisi konularında tarla ve laboratuvar çalışmaları yürütülmektedir. Tezli Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz doğru bilgiye ulaşma, bu bilgileri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak derleme, yorumlama ve sonuçları değerlendirme yeteneğini kazanmakta olup, amacımız bilimsel ve güncel veriler kullanarak tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında bilinçli, girişimci, tarafsız, sorun çözebilen, proje ve tasarım yapabilen konusunda donanımlı Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirerek ülke tarımına katkı sağlamaktır.

Doktora-H

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doktora programı 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında başlamıştır.

Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayarak bilim ve teknolojide önder, üretken ve kendine yeterli bir ülke olabilmesi, tarımsal üretim alanında güçlü bir eğitim alt yapısına sahip olması, nitelikli araştırıcı ve donanımlı ziraat mühendislerinin yetiştirilmesiyle mümkündür. Türkiye’nin toplam bitkisel üretiminin yarısından fazlası tarla bitkilerinden elde edilmektedir. Tarla bitkileri üretimi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan ve hayvan beslenmesi, sanayiye hammadde temini, geniş bir istihdam alanı oluşturmasının yanı sıra tarım ürünleri ihracatına da önemli bir katkı sağlamaktadır. Günümüzde tarımsal üretimde söz sahibi olabilmek için tarım teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımı kaçınılmazdır. Tarımda yenilikçi ve teknolojik gelişmeler, ilgili alanlarda doktora düzeyinde insan kaynaklarının oluşturulmasıyla mümkündür. 

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında, “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisaslaşacak üniversiteler arasına alınmıştır. Tarla Bitkileri içerisinde, buğday, mısır, çeltik, pamuk, ayçiçeği, tütün, patates, şeker pancarı ve çok çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra kenevir de yer almaktadır.  Bu bağlamda, ülkemizde endüstriyel kenevir tarımı ve kenevire dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak Tarla Bitkileri Anabilim Dalından mezun doktoralı insan kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tarla Bitkileri Doktora Programının amacı hem tarla bitkileri hem de üniversitemizin ihtisas alanı olan kenevir alanında doktora düzeyinde nitelikli araştırıcıların yetiştirilmesidir. 

 

Ana Sayfa