You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut siyasi uygulamaların ve kamu politikalarının sonuçlarına yönelik bütünsel bir akademik değerlendirme ve kuramsal tartışma zemini yaratmak; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk, kent ve çevre, uluslararası ilişkiler ve siyasi tarih disiplinlerini birlikte değerlendirerek rasyonel ve planlı düşünme/değerlendirme yeteneklerine sahip kamu yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmektir. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını oluşturan disiplinler arasında ilişki kurma, bilimsel tartışmalar ve uygulamaya yönelik sorunlar üzerine bilgilenme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanma becerisinin geliştirilmesi, ilgili disiplinlerde araştırma tasarlamayı ve yürütmeyi öğrenme programın öncelikli hedeflerindendir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, ilgili alanda uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacı ile yapacakları en az dört yarıyıllık eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim programıdır.

Program, alanın içeriği itibarı ile disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini bünyesinde barındırmaktadır.

Yönetim

Lisansüstü 1. Yarıyıl Ders İzlenceleri

Akademik Personel

Eğitim Öğretim

Ders Programı

Ders İçerikleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Ders İçerikleri İçin Tıklayınız!

Ders Müfredatları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dersleri İçin Tıklayınız!

 

Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Formları

Diğer Formlar

Ana Sayfa