You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

 

Daire Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilat olup, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Başkanlığımızın Görevleri Şunlardır

1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

2- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

3- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

4- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Başkanlığımız

Akademik İdari ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü birimleriyle hizmet vermektedir.

Genel Bilgiler

Daire Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilat olup, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Başkanlığımızın Görevleri Şunlardır

1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

2- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

3- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

4- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Başkanlığımız

Akademik İdari ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü birimleriyle hizmet vermektedir.

İnsan Kaynaları Yönergesi

ORGANİZASYON ŞEMASI

Kalite Komisyonumuz

Paydaşlarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

Hizmet Standartları

Misyon - Vizyon

MİSYON

  • Üniversitemizin insan kaynakları ihtiyacını amaçları doğrultusunda idari ve akademik personel kadroların en etkin ve verimli bir şekilde işlemlerinin yürütülebilmesi için insan gücü planlaması yapmak.
  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde, çalışanlarımızın, özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, hızlı ve doğru şekilde yerine getirmek.
  • Personel politikasını belirleyerek kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak.

VİZYON

  • İnsan kaynakları yönetiminde, eğitiminde ve geliştirilmesinde öncü ve toparlayıcı rolü üstlenebilecek yapıdaki kadroyu oluşturan üniversitemizin gelişmiş üniversiteler arasında yer alması
  • İnsana saygı ve hoşgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, kanun, yönetmeliklere dayalı kararlar alabilen nitelikli personel yetiştiren araştırmalar yaparak kendini sürekli yenileyen, toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluşturma çerçevesinde etkin bir personel politikası izlemek

Başkan

A.Salih İPEK

Personel Daire Başkanı

1067

İdari Personel Şube Müdürlüğü

H.Abdullah ARSLAN

Şube Müdürü

1268

abdullah.arslan@bozok.edu.tr

                                        

Hacı Hasan ORTAÇ

Şef

1273

hasan.ortac@bozok.edu.tr

 

 

Baki İPER

Bilgisayar İşletmeni

1267

baki.iper@bozok.edu.tr

 

Cuma AYDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

1267

cuma.aydogan@bozok.edu.tr

 

 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Harun KARAKÖSE

Şube Müdürü

1262

harun.karakose@bozok.edu.tr

Süleyman ÇINAR

Şef

1269

suleyman.cinar@bozok.edu.tr

Recep ÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

1271

recep.cetin@bozok.edu.tr

Mustafa OKYAY

Bilgisayar İşletmeni

1041

mustafa.okyay@bozok.edu.tr

Büşra GÜLDEN MIZRAK

Bilgisayar İşletmeni

1270

busra.gulden@bozok.edu.tr

Demet ÇEVİK

Bilgisayar İşletmeni

1270

demet.cevik@bozok.edu.tr

Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

Dilek ÇETİN 

Şube Müdürü

1266

dilek.cetin@bozok.edu.tr

 

Hatice ÖZAYTÜRK

Bilgisayar İşletmeni 

1274

hatice.ozaytürk@bozok.edu.tr

BELGE VE FORMLAR

1. İlişik Kesme Formu

2. Mal Bildirimi Formu

3. 35. Maddeye Göre Senet ÖYP'liler İçin

4. Jüri Üyeliği Ücret Talep Dilekçesi

5. Görev Süresi Uzatma Faliyet Raporu

6. Birim Oryantasyon Takip Formu

7. Oryantasyon Eğitim Formu

8. Eğitim Değerlendirme Formu

9. Eğitim Katılma Formu

10. Eğitim Sicil Kartı

11Askerlik İçin Ayrılış Dilekçesi

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

13. Askerlik Sonrası Göreve Başlama Dilekçesi

14. Öğretim Elemanı Sınav Soru ve Cevap Tutanağı

15. Öğretim Elemanı Sınav Yoklama Tutanağı

16. Yeşil Pasaport Talep Dilekçesi                                                                 

17. ÜAK İle İlgili Form     

18. Aylıksız İzin İstek Formu

19. İstifa Dilekçesi       

20. İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi        

21Akademik Personel Görev Süresi Uzatma ve Faliyet Raporu Formu

22. Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

23. Aylıksız İzin Dönüşü Göreve Başlama Formu

24. Ödül Başvuru Formu

25. Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Puanlama Tablosu

26. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

27. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bilgilendirme Sunumu

28. Hizmet İçi Faaliyet Raporu

29. Önerilen Veya Talep Edilen Eğitimler Listesi

30. Askerlik İçin Ayrılış Dilekçesi (Sürekli İşçiler İçin)

31. Askerlik Sonrası Göreve Başlama Dilekçesi (Sürekli İşçiler İçin)

32. Aylıksız İzin Dönüşü Göreve Başlama Formu (Sürekli İşçiler İçin)

ÖN DEĞERLENDİRME FORMLARI

1. Fakülte Ön Değerlendirme Formu 

2. MYO Ön Değerlendirme Formu

3. Yabancı Dil Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Formu

4. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Formu

NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI

1. Fakülte  Değerlendirme Formu

2. MYO Değerlendirme Formu

3. Yabancı Dil Öğr. Gör. Değerlendirme Formu

4. Arş. Gör. Değerlendirme Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesine Erişmek İçin Tıklayınız.

Ödül Yönergesi