You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANASAYFA

 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) olarak, öğrenme ortamımızı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçlar öğretim elemanlarımıza yönelik yürütceğimiz profesyonel gelişim seminerlerinin size uygun bir zamanda yapılabilmesi için görüşlerinizi belirtebileceğiniz anket linki aşağıda verilmiştir. İki dakikanızı ayırarak bu ankete cevap vererek sizler için hazırladığımız seminerlerin daha etkili olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bu linki üniversitemizdeki başka fakültelerden/bölümlerden meslektaşlarınızla paylaşırsanız onların da görüşlerini almamıza yardımcı olursunuz. Katılımınız için teşekkürler.

https://forms.gle/A9ULzbgzxtx4HCtR9

 

 

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

YÖGEM Müdürü

mehmet.saglam@yobu.edu.tr

yogem@yobu.edu.tr

 

Misyon - Vizyon

Misyon (Görev)

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YBÜ-ÖGEM) misyonu bilimsel değerler çerçevesinde üniversite ortamındaki öğrenme ve öğretme süreçlerinin araştırılması, raporlanması ve elde edilen veriler ışığında öğrenme ve öğretme ortamlarının iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

Müdür Yardımcıları

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI  Öğr. Gör. Kadriye BAŞAR
gozde.sirganci@bozok.edu.tr kadriye.basar@bozok.edu.tr
Dahili: 7857 Dahili: 4007

 

                                 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI

Öğr. Gör. Kadriye BAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Elmas ULUTAŞ

Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN

 

Yönetmelikler ve Yönergeler

İLETİŞİM

Tamamlanan Seminerler

YÖGEM tarafından akademisyenlerine yönelik olan profesyonel gelişim seminerleri bir dizi şeklinde online platformlarda yürütülmektedir. Seminerlerle ilgili bilgiler web sitemiz ve üniversitemizin dijital platformlarında duyurulmaya devam edecektir. Şimdiye kadar tamamlanan seminerlere ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Seminer ismine tıklayarak ilgili seminer kaydına ulaşabilirsiniz.

 

► Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri - Öğr. Gör.  Ömer Dağıstanlı

 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doç. Dr. Murat Akyıldız (Anadolu Üniversitesi) 

 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Etkileşim - Dr. Öğr. Üyesi Nihal DULKADİR YAMAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

► Çevrimiçi Mesleki Gelişim Olanakları - Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez (Muş Alparslan Üniversitesi)

  Eğiticiler için ISTE standartları Derya Orhan Göksün

 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı: Eş Zamanlı ve Eş Zamansız İçerik Sunumu - Doç. Dr. Aras Bozkurt (Anadolu Üniversitesi)

  Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı - Araş. Gör. Dr. Ozan Filiz

Okul Öncesi Eğitimde Öz Düzenleme - Öğr. Gör. Fatmanur Çullu

 Akademisyenler İçin Uzaktan Eğitime Geçiş - Doç. Dr. Mehmet Fırat (Anadolu Üniversitesi)

 Üniversite Öğrencileri ile Proje Yazma - Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz

 Çevrim İçi Öğrenmede Kalite Süreçleri - Doç. Dr. Serpil Koçdar (Anadolu Üniversitesi)

► Bilimsel Araştırma ve Proje (BAP) Birimi ve BAP Otomasyon Kullanımı Eğitimi - Doç. Dr. İrfan Koca - Bilgisayar İşletmeni Ahmet Topal

► Ders İzlencesi Hazırlama - Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK

► Yaratıcı Düşünceyi Destekleme Yolları - Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT

► Harmanlanmış Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI

► Etkili Öğrenme ve Öğretme_1 - Dr. Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL

► Etkili Öğrenme ve Öğretme_2 - Dr. Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL

► Aktif Öğrenme - Doç. Dr. Canan KOÇ

► Öğretim Tasarımı İlkeleri - Doç. Dr. Canan KOÇ

► Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu - Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

► Açık ve Uzaktan Eğitim Yönetimi - Doç. Dr. Köksal Büyük (Anadolu Üniversitesi)

► Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Batarya Yönetimi - Öğr. Gör. Feyyaz Alpsalaz

► Akademik Yazım Eğitimi_1 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_2 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_3 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_4 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_5 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► TÜBİTAK 3501 Programı - Kariyer Geliştirme Projesi - Dr. Öğr. Üyesi Yuşa Şahin

► Karayollarında Buzlanma Önleyici Sistem Olarak Jeotermal Enerjinin Kullanımı - Öğr. Gör. Lale Gevrek

► İş Yaşamında Duygusal Zeka - Öğr. Gör. Kübra Sağlam

► Patent Alma Eğitimi - Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu

► Covid-19 Pandemisi Hakkında Genel Bilgiler - Öğr. Gör. Nida Kıyıcı - Öğr. Gör. Gülşah Kaya

Program Öğrenme/Ders Öğrenme Çıktılarının Hazırlanması - Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

Türkiye’de Orman - Öğr. Gör Aşkın Nur Çetin

Pandemi Döneminin Spora Olan Etkisi - Öğr. Gör. Ahmet Kaşık

Sigara Bağımlılığı - Öğr. Gör. Özlem Akgün

►  Türk Tezhip Sanatı Öğr. Gör. Ümran Çavuşoğlu

Motor Yakıtları - Doç. Dr. Yusuf Sert

Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Önemi - Öğr. Gör. Behiye Çiçek

Orantılı Güç Kullanımı ve İnsan Hakları - Öğr. Gör. Metin Gümüşay (Anadolu Üniversitesi)

3D Yazıcılar ve Gelecek - Öğr. Gör Ferdi Gevrek

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 İle Mücadelesi - Öğr. Gör. Nida Kıyıcı - Öğr. Gör. Gülşah Kaya

Tarım Makineleri Eğitiminin Geçmişi ve Bugünü - Öğr. Gör. Ahmet Erol

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Ürünler Sektörünün Mevcut Durumu - Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hayıt

Arı Yetiştiriciliği - Öğr. Gör. Mustafa Kubilay Uzun

Yaşam Boyu Spor - Öğr. Gör. Erkut Okan Aksu

Kültürün Temel Unsuru Olarak Dil - Öğr. Gör. Şerife Yeniay

► Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıların Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Öğr. Gör. Tolga HANAYOĞLU - Öğr. Gör. Hamdi KAYA

Uzaktan Eğitimde Dönüşümcü Liderlik - Öğr. Gör. Yasemin İbiş

Taşıt Güvenlik Sistemleri - Öğr. Gör. Ömer Türkcan

► Modern Mobil Uygulama Geliştirme Platformları Semineri - Öğr. Gör. Tolga Hayıt

► Önceki Dönemlerde Yozgat İlindeki Arkeolojik Çalışmalar - Öğr. Gör. Ertan Şehit

► İç Mekan Tasarımında Renk ve Aydınlatma - Öğr. Gör. Aysel Kavasoğulları

► Asmalarda Gözlerin Farkılılaşması ve Verimlilik - Öğr. Gör. Aysun ŞEHİT

Dünyada ve Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Bugünkü Durumu - Öğr. Gör. Merve Koçak

Zindan Kavramından Hapishane Reformuna Osmanlı Hapishaneleri: Mekansal Bir İnceleme - Öğr. Gör. Selahaddin Sezer

Yapılarda Bakım, Onarım ve Güçlendirme - Öğr. Gör. Dr. Ahmet Cihat Arı

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları: Genetik Algoritma Örneği - Öğr. Gör. Harun Akbulut

Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık - Öğr. Gör Tuğba Özdemir Erdoğan

► Fen ve Sosyal Bilimlerde Kümeleme Analizi ve Örten Ağaç Yöntemleri - Öğr. Gör. Seyyid Ali Ertaş

► Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek - Dr. Öğr. Üyesi Gülfinal Özoğul

► Etkili Bir Öğretim "Üniversite Örneği" - Prof. Dr. Tayip Duman

► Uzaktan Eğitimde Öğretim İlkeleri - Prof. Dr. Soner Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

► Pandemi Dönemi Eğitimde Psikolojik Sağlamlık ve İyioluş - Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan

► Hızlı İçerik Üretim Araçları - Öğr. Gör. Salih Gümüş (Anadolu Üniversitesi)

► Sosyal Adalet ve Eğitim Örgütleri - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çalışkan

► Kalabalık Sınıflarda Etkili Öğretim Uygulamaları - Doç. Dr. Canan Koç

► Öğretimde Etkileşim - Öğr. Gör. Dr. Erdem Erdoğdu (Anadolu Üniversitesi)

► Matematiğin Temel Kavramları ve Öğretimi - Doç. Dr. Gürsel Güler

► Eleştirel Düşünme ve Yüksek Öğretimdeki Uygulamaları - Prof. Dr. Hasan Güner Berkant

ATA-ÖGEM Seminerleri

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen profesyonel gelişim seminerlerinin videolarını YouTube üzerinden erişebilirsiniz.

Ders tasarımı, ders izlencesi hazırlama ve uzaktan eğitimde materyal hazırlama seminerleri sizlere katkıda bulunabileceğiniz düşündüğümüz videolardan birkaç tanesi. Buraya tıklayarak YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.

 

Hakkımızda

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YÖGEM) misyonu; bilimsel değerler çerçevesinde üniversite ortamındaki öğrenme ve öğretme süreçlerinin araştırılması, raporlanması ve elde edilen veriler ışığında öğrenme ve öğretme ortamlarının iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda YÖGEM, faaliyetlerini bir merkez müdürü ve bir merkez müdür yardımcısı ile yürütmeye devam etmektedir. Misyonu doğrultusunda merkez çalışmaları öncelikle eğiticilerin eğitimi başlığı ile öğretim elemanlarımızın eğitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretim ve iletişim eğitimleri ile başlamıştır. Sonrasında yürütülen çalışmaların kapsamı geliştirilerek bu çalışmalar üç ana başlık altında devam etmektedir.

İlk olarak YOBU bünyesinde yürütülen öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli olan bilgilerin edinilmesi amacıyla eğitsel beklenti çalışması yürütülmektedir. Her yıl düzenli olarak bütün öğrenci ve öğretim elemanlarından eğitsel beklentilerine yönelik anketlerle veriler toplanmakta ve bu veriler ışığında raporlar oluşturulup rektörlük makamına sunulmaktadır.

İkinci olarak ise YÖGEM olarak öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek için öğretim elemanlarının ilgi alanlarına yönelik farklı konularda profesyonel gelişim seminerleri Boysis Akademik ve YOBUTV üzerinden canlı yayınlarla düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seminerler kapsamında hem YOBU öğretim elemanları hem de kurum dışından uzmanlar davet edilmiştir. Bu seminerleri üniversitemiz öğrencilerinin de takip edebilmesi için onlar da seminere katılımcı olarak davet edilmektedirler. Ayrıca seminerlerin etki alanını genişletmek için seminerlerin canlı yayın oturumlarının bilgileri Yozgat Valiliği aracılığıyla Yozgat’ta faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmakta ve böylece kampüs sınırlarının ötesine taşınarak geniş katılımlı toplumsal katkı sağlaması hedeflenmektedir. Seminerlerin yanı sıra iki farklı çalıştay ile de öğretim elemanlarına destek olunmaya çalışılmıştır.

Üçüncü olarak YÖGEM kapsamında üniversitemizin farklı birimleri ile işbirliği kurularak çeşitli eğitim ve seminerler verilmektedir. BAP birimi ile proje hazırlama, proje başvurusunda bulunma, üniversitemizde görev yapan ulusal ve uluslararası proje yürütücülerinin deneyimlerini paylaştıkları söyleşiler, Patent Destek Birimi ile Patent başvuru süreci ve patent alma eğitimleri verilmiştir. Ayrıca farklı birim ve merkezlerle işbirliği ile seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Hali hazırda merkez web sayfası aracılığıyla da öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin öğretimini ve öğrenimini destekleyici olarak faydalanabileceği kaynaklar paylaşılmaktadır.

Müdür

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

mehmet.saglam@yobu.edu.tr

Dahili: 7805

 

SEMİNER TAKVİMİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler Yozgat Bozok Üniversitesi YOBUTV ve UZEM youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

Ocak-2021 seminer takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aralık ayı seminer takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kasım ayı seminer takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Aralık 2020

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

ARALIK AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında  hem de Yozgat Bozok Üniversitesi UZEM birimi youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

                                                                YÖGEM ARALIK 2020 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Ürünler Sektörünün Mevcut Durumu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAYIT

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:00

Arı Yetiştiriciliği

Öğr. Gör. Mustafa Kubilay UZUN

2 Aralık 2020 Çarşamba 15:00

Yaşam Boyu Spor

Öğr. Gör. Erkut Okan AKSU

04 Aralık 2020 Cuma

14:00

Kültürün Temel Unsuru Olarak Dil

Öğr. Gör. Şerife YENİAY

8 Aralık 2020 Salı

11:00

Eğitimde Dramanın Aşamaları

Öğr. Gör. Fatmanur ÇULLU

9 Aralık 2020 Çarşamba 14:00 

Uzaktan Eğitimde Dönüşümcü Liderlik

Öğr. Gör. Yasemin İBİŞ 

16 Aralık 2020 Çarşamba  15:00

Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık

Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN

18 Aralık 2020 Cuma

15:00

Taşıt Güvenlik Sistemleri

Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:00

Yozgat İli’nin Arkeolojik Önemi

Öğr. Gör. Ertan ŞEHİT

25 Aralık 2020 Çarşamba 14:00 

İç Mekan Tasarımında Renk ve Aydınlatma

Öğr. Gör. Aysel KAVASOĞULLARI

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:00

Asmalarda gözlerin farklılaşması ve verimlilik

Öğr. Gör. Aysun ŞEHİT

31 Aralık 2020 Perşembe 11:00 

 

Öğretimi Destekleyici Kaynaklar

► Pandemi döneminde dünyadan öğretim örneklerinin yer aldığı kitaba buradan ulaşabilirsiniz. 

► Uzaktan öğretimde etkili öğretimi yürütebilmek için Friday Institute tarafından verilen bu linkteki dersi takip edebilirsiniz. 

► Eğitim teknolojileri için erişime açık kaynaklar için edtechbook.org sayfasını inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Eğitsel Beklenti Çalışması

YÖGEM ÖĞRENCİ EĞİTSEL BEKLENTİ ANKETİ

Değerli Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrencileri,

Yozgat Bozok Üniversitesi YÖGEM (Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) olarak, öğrenme ortamımızı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda, üniversitemizdeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleriniz, yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, üniversitemizdeki öğrenme ortamına ilişkin değerlendirmelerinizi yansıtabileceğiniz bir anket bulunmaktadır. YOBU uzantılı Google hesaplarınızdan erişim sağlayabileceğiniz anket yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

Katılımınız için teşekkürler.

Ankete bu linkten erişebilirsiniz: https://forms.gle/xP1NynyBfqptisJA9

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK

YÖGEM Müdürü

hatice.cilsalar@yobu.edu.tr

yogem@yobu.edu.tr

Kasım 2020

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

KASIM AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler Yozgat Bozok Üniversitesi UZEM birimi youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

YÖGEM KASIM 2020 SEMİNER TAKVİMİ

Seminer Başlığı  

Yürütücüsü

Tarih ve Saat

Motor Yakıtları

Doç. Dr. Yusuf SERT

04 Kasım Çarşamba

14:00

Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Önemi

Öğr. Gör. Behiye ÇİÇEK

06 Kasım Cuma 15:00

Orantılı Güç Kullanımı ve İnsan Hakları (YOBU Akademisyenlerine Yönelik verilecektir)

Öğr. Gör. Metin GÜMÜŞAY- 

13 Kasım Cuma

15:00

Zindan Kavramından Hapishane Reformuna Osmanlı Hapishaneleri: Mekansal Bir İnceleme

Öğr. Gör. Selahaddin SEZER

 

 

20 Kasım Cuma

14:00

3D Yazıcılar ve Gelecek

Öğr. Gör. Ferdi GEVREK

 

18 Kasım Çarşamba

11:00

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemisi ile Olan Mücadelesi

Öğr. Gör. Nida KIYICI- Gülşah KAYA 

24 Kasım Salı 10:30-11:30 

Pandemi Sürecinde Psikososyal Sorunlar

Öğr. Gör. Nida KIYICI- Gülşah KAYA 

24 Kasım Salı 11:30-12:30  

Tarım Makineleri Eğitiminin Geçmişi ve Bugünü

Öğr. Gör. Ahmet EROL

 

26 Kasım Perşembe

14:00

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Ürünler Sektörünün Mevcut Durumu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAYIT

 

30 Kasım Pazartesi

11:00

 

Ocak 2021

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

OCAK AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM Profesyonel Gelişim Seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında, hem YOBUTV’de  hem de Yozgat Bozok Üniversitesi UZEM birimi youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

                                                                YÖGEM OCAK 2021 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat


Dünya’da ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Bugünkü Durumu

Öğr. Gör. Merve KOÇAK

6 Ocak Çarşamba Saat 14:00 

 

Şehir Hastaneleri Üzerine Söyleşi

 

 

 

Mustafa TİBUKOĞLU ( Rönesans Holding Proje Direktörü)

Tansel YÜCEL  (Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü)

Moderatör: Öğr. Gör. Esra AKAY

7 Ocak Perşembe Saat

saat 17:00

Zindan Kavramından Hapishane Reformuna Osmanlı Hapishaneleri: Mekansal Bir İnceleme

Öğr. Gör. Selahaddin SEZER

8 Ocak Cuma Saat 14:00 

Yapılarda Bakım Onarım ve Güçlendirme

Öğr. Gör. Ahmet Cihat ARI

13 Ocak Çarşamba Saat 14:00


Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık

Öğr. Gör. Tuğba Özdemir ERDOĞAN

15 Ocak Cuma Saat 15:00

Yozgat Müzesi Tarihi Dokuma Teknikleri


Öğr. Gör. Nefise YÜKSEL


20 Ocak Çarşamba Saat 14:00

Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek

Dr. Öğr. Üyesi Gülfinaz ÖZOĞUL

22 Ocak Cuma Saat

14:00

Fen ve Sosyal Bilimlerde Kümeleme Analizi ve Örten Ağaç Yöntemleri

Öğr. Gör. Seyyid Ali ERTAŞ

29 Ocak Cuma Saat 14:00

 


 

 

Öğretim Elemanı Beklenti Çalışması

YÖGEM ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM ELEMANI BEKLENTİ ANKETİ

Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları,

 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) olarak, öğrenme ortamımızı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önceliğimiz öğretim üyelerimizin beklentilerini belirleyip bu yönde çalışmalar yürütmektir.  Bu kapsamda, üniversitemizdeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleriniz, yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, üniversitemizdeki öğrenme ortamına ilişkin değerlendirmelerinizi yansıtabileceğiniz bir anket bulunmaktadır. Bu ankete verdiğiniz cevaplar sizlerin kimliğini açığa çıkaracak bilgiler içermemektedir. Bu nedenle içtenlikle cevap vermeniz Yozgat Bozok Üniversitesinde verilen eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmamızda bize yardımcı olacaktır. Ayrıca bu linki üniversitemizdeki başka fakültelerden/ bölümlerden meslektaşlarınızla paylaşırsanız onların da görüşlerini almamıza yardımcı olursunuz.

Katılımınız için teşekkürler.

Ankete bu linkten erişebilirsiniz: https://forms.gle/3z7i11rgzyqvkeiq5

Not: Linke ulaşmanızı kolaylaştırmak için yobu.edu.tr uzantılı mail hesabınıza daha önceden web sitesinden giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Hesabınızla ilgili problem yaşamanız halinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK

YÖGEM Müdürü

hatice.cilsalar@yobu.edu.tr

yogem@yobu.edu.tr

 

Tasarım Temelli Öğretim Örnekleri

Tasarım Temelli Öğretim Örnekleri

Öğrenme ve öğretme sürecinde son zamanlarda dünyada sıklıkla başvurulan yollardan biri de tasarıma dayalı öğretim faaliyetleridir. Bu uygulama bir problemin çözümünde en iyi ve etkili çözümü bulabilmek için öğrencilerin tasarım süreci prensiplerine uygun hareket ederek bir ürün ortaya çıkarmasını hedeflemektedir. Bu sürecin basamakları genel olarak : 

  • Problemin olası çözümlerini tespit etme
  • Bu çözüm yollarını test etme ve
  • Çözüm yollarının gözden geçirilmesini teşvik etmekten oluşmaktadır (Crismond & Adams, 2012). 

Yüksek öğretimde tasarım temelli öğrenme deneyimleri oluşturmak için linkteki sayfada yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz.

Tasarım temelli ders örnekleri erisimini buradan sağlayabilirsiniz.

 

Tasarım süreci aşamaları

Kaynaklar:

Crismond, D. P., & Adams, R. S. ( 2012). The informed design teaching and learning matrix. Journal of Engineering Education, 101(4), 738– 797.

* Şekil https://discoverdesign.org/handbook sayfasından türkçeleştirilmiştir.

Etkili sunum hazırlama teknikleri

Mart 2021

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

MART AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM Profesyonel Gelişim Seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında, hem YOBUTV’de canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

Seminerlere Erişim Linkleri:

YOBUTV

Boysis Akademik

                                                                YÖGEM MART 2021 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat


Risk Toplumunda Yeni Devinimsel Bir Dönem: Covid-19 Pandemi Süreci


Öğr. Gör. Nida Palabıyık

Öğr. Gör. Esra Akay


10 Mart Çarşamba  Saat 13:00 

 

Türkiyede Kaba Yem Üretiminin Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

Öğr. Gör. Hasan KALE

19 Mart Cuma Saat 15:00

Hayatımızda Kimya

Öğr.Gör. Dr. Sevtap ÇAĞLAR YAVUZ

26  Mart Cuma Saat:16:00

Yozgat Müzesi Tarihi Dokuma Teknikleri

Öğr. Gör. Nefise YÜKSEL

 

02 Nisan Cuma Saat 16:00