You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TARİHÇEMİZ

Fakültemiz , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ve 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün açılmasıyla 1997-1998 eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla yeni kurulan Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Fakültemizde dersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Derslerin uygulamaları;  Bozok Üniversitesi Sağlık Uygualama ve Araştırma Merkezi, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ile Milli Eğitime bağlı kreş, anaokulu  ilkokul ve özel eğitim okullarında yürütülmektedir.   

Fakültemizin amacı;  bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını yükseltmeye odaklanmış, alanı ile ilgili bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş, ekip ruhu ile çalışabilme özellikleri kazanmış, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci hemşireler yetiştirmektir.

Fakültemiz ayrıca kaliteli eğitim anlayışı ve akademik personel tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, seçkin bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Fakültemiz bünyesinde, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü kurulmuştur.

Değerler

 • Atatürk İlkeleri
 • Hukukun üstünlüğü
 • İnsan hakları
 • Toplumsal değerler
 • Etik kurallar
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Çevreye duyarlılık

Hedefler

 • Mesleğinin rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgiyi sağlayacak,
 • Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarına yansıtabilecek,
 • Sağlık ve sosyal alanlarda tüm paydaşlarla ekip çalışması yapabilecek,
 • Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı olabilecek, bunları verdiği hizmete yansıtabilecek,
 • Sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli hizmeti planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecek,
 • Meslek eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek,
 • Eğitimi boyunca edinmiş olduğu mesleki bilgilerini, ülkemiz kamu ve özel kuruluşlarının özellikle sağlık birimlerinde ve diğer alanlarda uygulama bazında gerçekleştirme becerisine sahip olacak,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek, eleştirel düşünebilecek nitelikte profesyonel öğrenci yetiştirmektir.