You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bölümümüz …/…/…. tarihinde kurulmuştur.  

………….Bölümü altında ………………Programları açılmıştır.

Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri …..Profesör, …….Doçent, ……Doktor Öğretim Üyesi, ……Araştırma Görevlisi ve …..Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.

Bölümümüz………………………….ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaç edinmiştir.

NOT: (Yazı tipinin tüm sayfalarda Trebuchet, Yazı Boyutunun Başlıklarda 20, içeriklerde 16, yazı renginin gri ve yazının iki yana yaslı şekilde olmasına dikkat ediniz. )