You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1992 yılında (3 Temmuz 1992 tarihinde çıkan 3837 sayılı kanunla) Erciyes Üniversitesi bünyesinde "Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi" adıyla kurulmuştur. 1994 yılında öğrenci alarak Yozgatlı hayırsever işadamı Sayın Erdoğan AKDAĞ tarafından yaptırılıp Üniversitemize bağışlanan binada eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, 2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kurulması ile Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesine geçmiştir.2016 yılı itibariyle yeni binasına taşınmıştır. Halen Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile eğitim, öğretim ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Fakültemizin hedefi, kaliteli eğitim ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, dünya standartlarına uygun, ülkemizin gelişmesinde önemli görevler alabilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmektir. Fakültemiz, çağdaş ders araç ve gereçleri, laboratuarlar, bilgisayar ve internet bakımından Rektörlüğümüzün sağladığı imkanlarla ve Döner Sermaye işletmemizin sağladığı katkılarla ve öğretim elemanlarımızın özverili çalışmaları ile hızla gelişmektedir. Öğrencilerimizin güzel bir ortam içerisinde başarılı ve mutlu olabilmeleri için barınma, burs, ulaşım, araştırma, spor ve kültürel imkanlar mevcut olup, geliştirilmeye devam edilmektedir.
 

 

BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ (AKTİF ÖĞRENCİ SAYILARI) (20.07.2022)
Bölüm/Birim Adi Erkek Kadın Toplam
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 266 109 375
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 2   2
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 143 25 168
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö) 53 4 57
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 192 36 228
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) 131 18 149
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 15 3 18
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 137 16 153
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) 42 2 44
MİMARLIK 104 80 184
ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA 122 124 246
  Toplam : 1207 Toplam : 417 Toplam : 1624BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ: (SAYILAR GÜNCELLENİYOR)


Bilgisayar Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği 

Makina Mühendisliği

Mimarlık 

Şehir ve Bölge Planlama