You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Davut ERSOY

Fakülte Sekreteri

davut.ersoy@bozok.edu.tr

Dahili: - 1735

Mesut BÖLÜKBAŞ

Mesut BÖLÜKBAŞ

Şef

mesut.bolukbas@bozok.edu.tr

Dahili: 1783

Mukaddes BAYRAKLI

Mukaddes BAYRAKLI

Bilgisayar İşletmeni /Yazı İşleri

mukaddes.aksu@bozok.edu.tr

Dahili: 1780

Nusret KÖSE

Nusret KÖSE

Bilgisayar İşletmeni /Yazı İşleri

nusret.kose@bozok.edu.tr

Dahili: 1780

 

Fatma AYDOĞAN

Fatma AYDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni /Öğrenci İşleri

fatma.aydogan@bozok.edu.tr

Dahili: 1957

Osman GÜLTEPE

Mustafa TURGUT

Bilgisayar İşletmeni/Öğrenci İşleri

Dahili: 1957

Şükran KARAASLAN

Sürekli İşçi (Bölüm Sekreteri)

Dahili: 1957

 

Senem KAHRAMAN

Senem KAHRAMAN

Sürekli İşçi (kart dolum)

Dahili: 1957

 

Osman GÜLTEPE

Osman GÜLTEPE

Bilgisayar Teknikeri / Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili: 1781

 

Şaban YİĞİT

Bilgisayar İşletmeni / Satın Alma Birimi

Dahili: 1782

Osman GÜLTEPE

Aynur HÖKELEKLİ

Sürekli İşçi

Dahili:1500

 

Yusuf AÇIKBAŞAĞAOĞLU

Yusuf AÇIKBAŞAĞAOĞLU

Hizmetli

yusuf.acikbasagaoglu@bozok.edu.tr

Dahili:

Fatma YÜKSEL

Fatma YÜKSEL

Dekan Sekreteri

fatma.yuksel@bozok.edu.tr

Dahili: 1500

Osman GÜLTEPE

Mustafa KARA

Hizmetli (Çay Ocağı)

Dahili:

 

 

Erdi BAŞTÜRK

Erdi BAŞTÜRK

Bölüm Sekreteri

Dahili: 1942

Satılmış BAŞER

Satılmış BAŞER

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Osman GÜLTEPE

Hasan DELİBAŞI

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Necdet ÖZER

Necdet ÖZER

Sürekli İşç

Dahili:1996

Osman GÜLTEPE

Recep İLDEMİR

Sürekli İşçi

Dahili:1996

Hayrullah GÜLER

Hayrullah GÜLER

Sürekli İşçi

Dahili:1632

 

 

Osman GÜLTEPE

Hayriye AYDOĞAN

Sürekli İşçi

Dahili:1996