You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tarım Bilimleri Anabilim Dalı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlayan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan tüm bölümlerin birleşerek oluşturduğu multidisipliner yapıda bir tezli yüksek lisans programıdır. Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile zirai bilimlere ilgi duyan, bu alanlarda kendilerini geliştirmek veya faaliyette bulunmak isteyen veya gelişme sürecine katkıda bulunarak akademik çalışma yapmak isteyen pek çok lisans derecesine sahip mezunlara bu fırsatı tanımak ve bu konuda yetişmiş insan kaynağının ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Programımız hali hazırda Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alarak, her türlü bilimsel ve teknik imkanlara ve her birisi kendi alanında uzmanlaşmış yetkin öğretim üyesi portföyüne sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Peyzaj Mimarlığı ve Zootekni bölümleri olmak üzere toplam 8 bilim dalından oluşmaktadır. 

Bunun yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” başlıklı proje ile ihtisaslaşacak üniversiteler arasına girmeyi başarmıştır. Bu sayede üniversitemiz, ekonomik getirisine ve endüstriyel kullanım alanlarının çokluğuna rağmen bazı nedenlerle tüm dünyada sınırlı ekim alanına sahip bir bitki olan kenevir üzerinde bilimsel çalışmalar yürütecek ülkemizdeki tek, dünyada ise Colorado State Üniveristesinden sonra ikinci üniversite unvanına sahip olmuştur. 

Yüksek Öğretim Kanunu’nun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programıyla, tarım bilimlerinin yanı sıra özellikle kenevir yetiştiriciliği ve ıslahı kapsamında spesifik alanlarda uzmanlaşmış, en son bilgi ve yenilikler ile donatılmış, çevre ve insan sağlığını da dikkate alan, akademik anlayışa uygun bir bilgi birikimine ve analitik düşünceye sahip bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen, tarımsal bilimlerin her alanında donanımlı ve bilgi sahibi Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek, AB, TÜBİTAK, DPT ve Yozgat Bozok Üniversitesi-BAP gibi farklı kaynaklardan sağlanan birçok projenin yürütülmesi ve nitelikli öğrencilerin bu projelerde istihdam edilmesi de bu programın somut amaçlarındandır.

Tarım alanında teknolojik gelişmelere, bilimsel bulgulara, tüketim alışkanlıklarına ve ekolojik koşullarda meydana gelen değişimlere bağlı olarak süreli ve hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim karşısında ekonomik ve biyolojik anlamda sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanma ve sahanın ihtiyaçlarına yeterli düzeyde cevap oluşturabilmek için yeni ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Tarım emek yoğundan bilgi ve teknoloji yoğun bir sektöre dönüşmüş durumdadır. Bu süreç çok farklı alandan kişilerin birlikte çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yakın gelecekte tarım alanında spesifik konulu çalışmaların yanında, teknolojinin kullanımına olanak sağlayan, rekabet gücünü arttırmaya, etkin kaynak kullanımını ve sürdürülebilirliği esas alan çok disiplinli çalışmaların artacağı açıktır. Bu nedenle, Tarım Bilimleri Yüksek Lisans Programının bu çerçevede gelişme göstereceği ve özellikle endüstriyel kenevir çalışmaları konusunda ülkemizde yetişen ilk lisansüstü eğitim mezunları olmaları öngörülmektedir.