You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Misyon


Gaye bir misyondur. Fakültemizin kuruluş gayesi; din bilgisi öğretmenliği ve din hizmeti verilebilecek alanlarda üstün nitelikleri taşıyan, bu görevleri hakkıyla yerine getirecek bilgi ve irfan birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, hazırlık sınıfında zorunlu Arapça öğretilecek, bazı dersler seçmeli olarak İngilizce ve Arapça alınabilecektir. Dört yılı aşkın bu lisans programında fakültemiz;

 • Ülkenin millî ve manevi değerlerine bağlı,
 • Ülkesini, milletini ve mesleğini seven,
 • Milletine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsünü içselleştirmiş,
 • Sistematik, tutarlı, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetine sahip,
 • İnançlı, kültürlü ve erdemli ilim adamları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Vizyon


Ülkü, geleceği düşlemek ve tasarlamaktır. Bir vizyondur. Geleceğin resmidir, gerçekleşebilecek hayaller kurmaktır. Görünmeyen geleceği basiretle görme sanatıdır.


Fakültemiz

 • Elde edilmiş kabiliyetleri paylaşabilen, farklı yetenekleri idare edebilen, güven tesis eden, girişimde bulunmaya hevesli, sürekli hedefine kilitlenmiş, ilişkilerinde dürüst, stratejilerinde rasyonel, alçak gönüllü bir yaklaşım sahibi, yanındakilere yetki devredebilen kabiliyetler yetiştirme sevdasındadır.  
 • Bilgi ve beceri yönünden iyi donanımlı, kolektif şuurla hareket etmeyi benimsemiş, çevreye, topluma, millî ve manevi değerlere saygılı, bireyler yetiştirmek arzusundadır.
 • Modern yöntemlerle, öğrencilere uluslar arası düzeyde kabul gören bilgi ve becerileri kazandıracak eğitim öğretim programları sunma hevesindedir.
 • Öğrencilerimize, İslamî ilimleri kaynağından öğrenmek için Arapçanın öğretilmesi, modern dünya ile iletişim kurması içinde bir Batı dilini belletilmesi idealindedir.
 • Öğretim elemanlarını ve öğrencilerini ve daha başka ilahiyat için gayret eden gönüllüleri, milletimizin millî ve manevi değerleri ekseninde gelişen ortak bir amaç etrafında bütünleştirip, milletçe arzulanan geleceğe doğru taşıma aşkındadır.
 • Ulusal alanda öncü ve uluslar arası alanda tanınmış bir ilahiyat fakültesi olma ülküsündedir.

Gerçekçi olduğumuzda, gerçekle hayalleri dengeli yürüttüğümüzde, ülkümüzü omuzlayacak elemanlara özgürce hareket etmesini ve düşünmesini sağladığımızda, ağır vazifeleri paylaştığımızda, sorunlarımızı ilgilisine ilettiğimizde ve inandığımız değerlere gönül gücü ile bağlandığımızda, bu vizyonlarla düşlediklerimize ulaşmış olacağız.