You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doç. Dr.  Hülya TOKER (Bölüm Başkanı)

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

hulya.toker@bozok.edu.tr

Dahili: 6631

 ​

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Finans ve Bankacılık Bölümü

Finans Anabilim Dalı

tansel@bozok.edu.tr

Dahili: 6650

 

 

 

Doç. Dr. İbrahim DOĞAN

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

ibrahim.dogan@bozok.edu.tr

Dahili: 6613

 ​

 

Doç. Dr. Alper MUMYAKMAZ

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı  

alper.mumyakmaz

Dahili: 2685


Doç. Dr. Esra GEDİK

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı  

esra.gedik

Dahili: 2799

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL (Bölüm Başkanı)

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

recep.temel@bozok.edu.tr

Dahili: 6617

 ​

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZALP

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

mustafa.ozalp@bozok.edu.tr

Dahili: 6622

 ​

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

mustafa.yildiz@bozok.edu.tr

Dahili: 6626

 ​

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SAMANCI

Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

muhammed.samanci@bozok.edu.tr

Dahili: 6701

 ​

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR

Bankacılık ve Finans Bölümü

Bankacılık Anabilim Dalı

murat.kesebir@bozok.edu.tr

Dahili: 6684

 

 

Öğr. Gör. Sevil ZENGİN

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

sevil.zengin@bozok.edu.tr

Dahili: 6630

 

Öğr. Gör. Dr. Gülçin EROKSAL ÜLGER

Hukuk Bölümü

Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimi  

gulcin.eroksal@bozok.edu.tr

Dahili: 4649-4673

Özgeçmiş        YÖK Sayfası

 

 

Öğr. Gör. Dr. Emre EKİNCİ

Sosyal Güvenlik Programı

Kamu Yönetimi  

emre.ekinci@bozok.edu.tr

Dahili: 4642

Özgeçmiş        YÖK Sayfası

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi ELÇİN DALKILIÇ

Doktor öğretim üyesi

Finans ve Bankacılık

Finans Anabilim Dalı


elcin.eren@bozok.edu.tr
Dahili :6664