You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Normal ve İkinci Öğretim programlarıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 120 öğrenciyle faaliyete geçmiştir. Eğitim dili Türkçedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler "SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ UZMANI" unvanıyla lisans diploması alırlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarmış olmak zorundadır. Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlararası yatay geçişler ve üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurumiçi yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayan, kültür ve medeniyet dairesi içerisinde ülkemizin inanç ve değerlerini, menfaat ve hedeflerini ön plana çıkaran uzmanlar yetiştirmektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi ve Kentleşme ve Çevre Sorunları olmak üzere üç alt disiplini ihtiva etmektedir. Bu bağlamda, bölümümüz, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih, coğrafya ve sosyal psikoloji gibi disiplinlere dirsek teması içerisindedir ve buna uygun olarak bölüm müfredatına sahiptir. Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, bir bilim olarak siyaset mefhumunun hinterlandı içerisinde olan yer alan kavram, olay ve olguları, Türk ve dünya siyasetinde belirleyicilikleri ve etkileri üzerinden içerirken; Yönetim Bilimi Anabilim Dalı, devletin yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının teşekkülü, yönetimi ve uygulanmasıyla ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içermektedir. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı ise, sosyoloji, hukuk ve siyaset ve sosyal bilimlerle dirsek teması içerisinde yerel ve ulusal düzeyde kentleşme sürecini ve politikalarını, ekoloji ve ekolojik sorunları ihtiva eden bir disiplindir.