You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 1

Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler /upload/dosya/9trw.doc

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi   /upload/dosya/vdw9.pdf

Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi    /upload/dosya/gbgz.pdf

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış     /upload/dosya/duv3.doc

Sağlık Yönetiminde Modern Kuramlar (Seçmeli)  /upload/dosya/4e5r.doc

Girişimcilik (Seçmeli)