You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları için TIKLAYINIZ!

ASIL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Lisans Diploması ve Transkripti (Asılları)

2. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkripti (Asılları)

3. ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4. Erkek adayların Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Sağlık raporu (Aile Sağlığı Merkezlerinden veya Hastanelerden alınabilir)

6. Son üç ay içinde çekilmiş 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf

7. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8. Varsa avukatlık staj belgesinin aslı.

Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde "Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı /YOZGAT" adresine teslim edilmesi gerekmektedir. (Tel: 0354 242 10 85)

** Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

*** Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) iş gününden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.