You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
24/01/2020 Tarihli Araştırma Görevlisi Alım Sınavı Saatleri
       
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı (Kamu Hukuku)      
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 10:00 24/01/2020 Cuma
       
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Kamu Hukuku)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 14:30 24/01/2020 Cuma
 
Hukuk Felsefesi ve Sosoyolojisi Anabilim Dalı (Kamu Hukuku)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 11:00 24/01/2020 Cuma
 
Mali Hukuk Anabilim Dalı (Kamu Hukuku)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 15:30 24/01/2020 Cuma
 
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı (Kamu Hukuku)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 16:30 24/01/2020 Cuma
 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı (Özel Hukuk)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 10:30 24/01/2020 Cuma
 
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı (Özel Hukuk)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 15:00 24/01/2020 Cuma
 
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı (Özel Hukuk)
Sınav Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Merkezi Kütüphanesi
Sınav Saati: 15:00 24/01/2020 Cuma
       
Not: İlgili yönetmelik hükmü gereğince giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.