You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYON

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, bölgesel kalkınma odaklı, bölgenin tarihi ve kültürel geçmişinin tanıtılmasını sağlayan, doğa, kültür ve inanç turizmine katkı sağlanması için çalışan, toplumsal sorunları analiz ederek çözümler öneren, bölgesel değerleri uluslararası alana taşıyan, girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir fakülte olmayı kendisine misyon edinmiştir.

VİZYON

Bilimsel temelli ve katılımcı eğitim anlayışıyla eleştirel düşünme ve analiz etme becerisine sahip bireyler yetiştiren, ürettiği bilgiyi paylaşan, çağın gerekleri doğrultusunda yenilikçiliği ve girişimciliği temel ilkeler olarak benimseyen, ürettiği değerlerle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında tercih edilen bir kurum olmaktır.